Velkommen til Azets. Etter salget fra Visma, heter vi nå Azets. Ikke det du var ute etter? Besøk visma.no for programvare fra Visma.

Jobbanalyse

Utgangspunktet for all rekrutteringsbistand er at man har en grunnleggende forståelse for kundens behov. For å opparbeide seg denne forståelsen, settes det opp en stillingsprofil slik at Azets People har gode forutsetninger for å finne de rette kandidatene til kunden.  

En jobbanalyse burde inneholde:

 

Stilling/tittel:

 • Hvor i organisasjonen?

 • Rapporteringsvei?

 • Viktigste arbeidsoppgaver og ansvar

 • Hva er mest og minst viktig?

Mål:

 • Hva ønsker du å oppnå med den nye medarbeideren?

 • Hva forventes av vedkommende?

Utdannelse og erfaring:

 • Ønsket utdannelse og erfaring

Kunnskap:

 • Språk?

 • Fag?

 • IT-systemer?

Personlighet:

 • Hvilke personlighetstrekk er viktig i forhold til stilling og miljø

Oppstart:

 • Når ønsker du at ny medarbeider skal tiltre?

Lønn:

 • Hvilket lønnsnivå ser du for deg? Fra – til.