Syk medarbeider
 
 
 

Hvordan snakke med ansatte om sykefravær?

Våg å ta opp reglene rundt sykefravær, forutsetninger for sykepenger og ansattes medvirkningsplikt i personalmøter - vi hjelper deg i gang!

Gratis webinar | Se video

Når våget du å ta opp reglene rundt sykefravær, forutsetninger for sykepenger og ansattes medvirkningsplikt i personalmøter? Mange ledere kvier seg for å ta opp dette temaet og er usikre på hvordan det kan gjøres på en god måte. Vår erfaring er at en god del ansatte ikke kan reglene og dermed ikke vet hva som forventes av dem. Dette fører til misforstått bruk av sykepengeordningen og unødvendige kostnader for virksomheten.

I dette nettkurset vil vi knytte sammen reglene for sykepenger med konkrete eksempler på hvordan du kan sette disse på agendaen i et personalmøte. Målet er at du skal kunne føle deg trygg på å snakke om disse viktige reglene for dine ansatte.

I denne halvtimen vil vi gjøre deg tryggere på:

  • Reglene dine ansatte må kunne
  • Hvordan presentere reglene på en god måte i fellesmøter
  • Krav du kan stille til dine ansatte når de er syke
  • Tips til konkret lederadferd som vil redusere sykefraværet
  • Hva som må stå i ansettelsesavtaler og personalhåndbok

Få tilgang til opptaket

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.