top banner image
 
 
 

Oppdateringskurs

 - få oversikt over de nye og midlertidige lønns- og HR-reglene

2020 og 2021 har vært et av de mest utfordrende årene for arbeidsgivere og ansatte som følge av Covid19-pandemien. Vi har fått mange nye og midlertidige regler, og disse reglene har endret seg flere ganger siden pandemien startet.

I dette kurset får du en oversikt over hvilke regler som gjelder på lønns- og HR-området. Vi gir deg også en status over de særreglene som er innført som følge av Covid19-pandemien. I tillegg går vi gjennom konsekvensene for arbeidsgivere når disse særreglene oppheves.

Dette lærer du mer om

Permittering 

 • Hvilke regler gjelder nå?
 • Når opphører særreglene? 
 • Lønnsstøtteordningen for å ta permitterte tilbake i jobb

Ferie og feriepenger 

 • Ferie for ansatte som har vært permittert 
 • Feriepenger til ansatte herunder feriepenger på dagpenger 

Sykepenger 

 • Hvilke regler gjelder for 2021
 • Er det noen annonserte endringer?
 • Når opphører særreglene? 
 • Refusjon av sykepenger ved koronarelatert sykdom?

Omsorgspenger 

 • Hvilke regler gjelder for 2021
 • Er det noen annonserte endringer?
 • Når opphører særreglene? 
 • Refusjon av omsorgspenger ved nedstengning av barnehage/skole

Lønnskompensasjon til arbeidstakere som ikke kan møte på jobb i Norge på grunn av innreiserestriksjoner 

Målgruppe 

Kurset passer for alle personalledere og deg som jobber med lønn og HR. Deltakelse gir også grunnlag for etterutdanning for revisorer og regnskapsførere.

Etterutdanning 

Kurset er anbefalt å gi følgende etterutdanning: 

 • Regnskapsførere: 2  timer - rettslære
 • Revisor: 2 timer - annet

Pris

Pris for 1. deltaker kr 990,- (fritatt for mva). 

Dersom flere personer fra samme bedrift eller organisasjon deltar tilbyr vi 25% rabatt for hver deltaker ut over første deltakere.

 

Påmelding

 

Tormod Johansen

Seniorrådgiver
Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.

Elin Heseen

Seniorrådgiver
Elin er seniorrådgiver i Azets Advisory sitt HR-team. Hun arbeider tett på sine kunder både med arbeidsrettslige, personalrelaterte eller arbeidsmiljørelaterte problemstillinger. Hun er en racer på excel, og digger digitalisering. Den siste tiden har hun arbeidet mye med tariffavtaler og interne prosesser i tariffregulerte bedrifter.