top banner image
 
 
 

Lønns- og HR-konferansen 2022

Bli oppdatert på lønnsregler og lønnsnære HR-temaer.

Kurset ble avholdt 20. oktober

Etter to år med pandemi er vi i gang med å komme tilbake til en normal hverdag.

De fleste av særreglene som ble innført under pandemien er avviklet eller i ferd med å bli avviklet. Hvilken betydning får dette for deg som arbeidsgiver? 

Spennende endringer rundt arbeidstakers rettigheter vil bli gjennomgått.

I tillegg har vi fått nye særavtaler for reiser med virkning fra 2022. Her er det noen endringer i beregningsmetoder du bør vite om. Vi ser også på de skattemessige reglene for reiser. 

Hva inneholder den nye regjeringens første statsbudsjett om lønn og HR?

Dette og mer til skal vi snakke om på Lønns- og HR-konferansen 2022!

Kursinnhold – temaer

 • Nye regler for foreldrepenger
 • Sykepenger
 • Omsorgspenger
 • Permittering
 • Arbeidstid, overtid og reisetid
 • Nye regler for midlertidige ansettelser fra 1. juli
 • Trekk i lønn, lønnstyveri og kontanter
 • Ferieavvikling, restferie og ferieplanlegging
 • Pensjon - nye regler fra 2022 og A-melding
 • Reiseregler fra 2022
 • Tips/drikkepenger
 • Utvalgte naturalytelser, blant annet velferdsordninger etter korona og gavereglene
 • Statsbudsjettet for 2023 - Forslag på lønns- og HR-området

Påmeldingen er stengt

Foredragsholdere

Tormod Johansen portrett

Tormod Johansen

Seniorrådgiver
Tormod er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.

Elin Heesen

Senior HR-rådgiver i Azets Consulting
Elin er sertifisert mangfoldsleder. I sitt virke arbeider hun tett på sine kunder både med arbeidsrettslige, personalrelaterte eller arbeidsmiljørelaterte problemstillinger. Hun er en racer på excel, digger digitalisering, og har arbeidet mye med likestillingsrapportering, HMS og mangfoldsledelse.

Praktisk informasjon

Kurset holdes digitalt. Påmeldingsfrist 19. oktober kl 16.00.

Målgruppe:

Kurset passer for ledere, lønns- og personalmedarbeidere, regnskapsførere og revisorer.

Etterutdanning:

Azets anser kurset til å gi følgende timer med etterutdanning

 • Regnskapsfører: 1,5 timer skatte-/avgiftsrett og 3 timer rettslære
 • Revisor: 1,5 timer skatterett og 3 timer foretaksrett