Skrivebord med kaffe og nettbrett
 
 
 

Ferieavvikling og feriepenger

Få en gjennomgang av reglene. 

Gratis webinar | Se opptaket

Lær mer om dagsaktueller temaer rundt ferieavvikling og feriepenger på vårt webinar. Vi kommer også litt inn på eksempler om sykepenger. Webinarer varer i ca 40 minutter.

Dette får du vite mer om:  

  • Leders styringsrett ved ferieplanlegging. Kan en ansatt kreve ferie på et bestemt tidspunkt? Retten til tre ukers sammenhengende ferie. Hvordan kan jeg som leder styre ferieavviklingen, slik at den ikke påvirker driften og omsetningen i bedriften unødvendig? Bedriftens plikt til å påse at alle får tatt ut ferie.

  • Feriedager pr år. Retten til feriedager er regulert av ferieloven, dette er ikke noe vi opparbeider oss. Hvor mange feriedager har ansatte rett på hvis de ansettes i juli? Hvor mange feriedager har en ved 40 % stilling? For en som har lørdager i turnusen sin, hvor mange av dem kan tas ut som feriedager?

  • Feriedager ved sluttoppgjør. Når noen slutter i løpet av året skal feriedager tilgode og feriedager som er benyttet avregnes på sluttoppgjøret. Husker du som leder å informere om trekk for benyttede feriedager ved siste lønnsutbetaling?

  • Feriepenger. Hvordan beregnes feriepengene? Hvorfor trekkes 4/26 delers månedslønn? Er ferie lønnet? Hva med ansatte over 60 år?

  • Kort intro; Sykepenger

  • Leders styringsrett ved graderte sykemeldinger. Når skal en sykemeldte arbeide ved gradert sykemelding. Hvor mye vektes den sykemeldtes ønsker og behov i forhold til hva som er best for bedriften?

  • Arbeidsgiverperioden. I hvilke tilfeller kan bedriften få unntak fra å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden?

Tormod er som alltid flink til å forklare og formidle

Foredragsholder

Tormod Johansen portrett

Tormod Johansen

Seniorrådgiver
Tormod er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.

Få tilgang til opptaket

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.