Endring og tilpasning - den nye normalen i arbeidslivet

Kombiner lunsjen din med ny kunnskap - om både arbeidsforhold og strategi.
Ting endrer seg. I dagens samfunn er endring og forbedring en kontinuerlig prosess. Før man er ferdig med en prosess er noe annet påbegynt. Dette krever at man som selskap kontinuerlig tilpasser seg nye omgivelser og rammebetingelser til enhver tid. Vi ønsker å belyse dette og se på hvordan det påvirker den daglige driften, med fokus på endring i bemanning og strategiske valg.
 

Program

Arbeidsforholdets begynnelse og avslutning: Plikter og rettigheter
Alida Steinsland Berggraf vil i sitt innlegg ta for seg hvilke plikter og rettigheter du som arbeidsgiver har i forbindelse med oppstart og avslutning av arbeidsforhold.

  • Hva skal eller bør arbeidsavtalen inneholde?
  • Arbeidsgivers styringsrett overfor sine ansatte.
  • Muligheten til å bruke midlertidige ansettelser

Alida Steinsland Berggraf jobber som advokatfullmektig hos Magnus Legal. Alida har sitt spesialfelt innen arbeidsrett og eiendomsutvikling.


Økonomi og strategi: Planlegg for dårligere tider i gode tider
I gode tider har man ofte nok med å følge veksten og være i forkant av konkurrenter. Mange mister da fokus på drift og ser ikke behovet for nytenkning og innovasjon. Dette tvinges gjerne frem i dårligere tider, men det i gode tider man har råd til å tenke nytt. Lær hvordan du tenker nytt og alltid ligger et steg foran.

Karsten Teige jobber i dag som Senior Rådgiver i Azets Advisory. Han jobber med forretningsforbedring og utvikling. Før han begynte i Azets jobbet han 5 år som bedriftsrådgiver i bank og har mye erfaring innen regnskap- og kreditt-analyse.

Praktisk informasjon

Gratis, men påmelding kreves. 

Dato:  1. november 2017

Tid:  11.00-14.00

Sted: Azets lokaler i HSD senteret

 

 

Påmelding

Endring og tilpasning - den nye normalen i arbeidslivet

Dato::
01.nov
Tid:
11:00 - 14:00
Hvor:
Bømlo
Informasjon:
Seminar