Hvordan skape en god arbeidsplass

Bransjens eksperter har satt sammen et kurs som gir deg alt du trenger å vite for hele reisen en ansatt gjør i din bedrift. 

Ansette
 
 
 

Som leder med personalansvar står man overfor mange dagligdagse utfordringer. Det handler om å gjøre alt fra gode ansettelser, lage arbeidskontrakter ihht arbeidsmiljøloven, følge opp sykefravær/ferie, være den støttende lederen medarbeideren trenger, gjennomføre medarbeidersamtaler og vite reglene for eventuelle naturalytelser du tilbyr dine ansatte.

Det å ha disse grunnleggende klossene på plass i din bedrift vil være helt avgjørende for å holde på de gode talentene.

På kurset «Skap en bedre arbeidsplass» har vi samlet et team med spesialister som skal lære deg alt du trenger å vite for å ha ansatte i en bedrift. I løpet av to dager er målet at du skal sitte igjen med både kunnskap om lover og regler og praktiske verktøy som vil hjelpe deg i hverdagen. Du forlater kurset som en tryggere og bedre leder og samtidig skaper du en bedre arbeidsplass for dine ansatte!

Etter kurset vil du god kunnskap om:

 • Rekruttering og intervju av nye medarbeidere
 • Utarbeidelse av arbeidskontrakt
 • De nye reglene om personvern (GDPR)
 • Fast og midlertidig ansettelse
 • Reglene rundt arbeidstid
 • Naturalytelser og reiseregninger
 • Oppfølging av sykefravær
 • Ferieavvikling og feriepenger
 • Onboarding og medarbeidersamtaler
 • Oppsigelse og nedbemanningsprosesser
 • Ansattes fortrinnsrett

Med andre ord - hele reisen en ansatt potensielt gjør i din bedrift!

 

Azets er den ledende leverandøren av teknologi og tjenester innenfor regnskap, lønn, HR, bemanning og rådgivning i Norden. Vi gjør data om til innsikt, slik at kundene våre kan ta bedre beslutninger. 

Magnus Legal er et forretningsjuridisk advokatfirma med kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand. Arbeidsrett er ett av våre fagområder, og vår spesialitet er å hjelpe arbeidsgivere med å ta gode beslutninger.  

Kurset holdes i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger og går over 2 dager. Det koster 9.950,- kroner og inkluderer lunsj begge dagene.

Earlybird pris: 7.950,- kroner.

Stavanger:
4. - 5. april 2018 kl. 09.00 - 16.00
Azets, Kanalsletta 2, 4033 Stavanger

Bergen:
9. - 10. april 2018 kl. 09.00 - 16.00
Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, 5008 Bergen

Oslo:
11. - 12. april 2018 kl. 09.00 - 16.00
Azets, Dronning Eufemias Gate 16, 0191 Oslo

Trondheim:
17. - 18. april 2018 kl. 09.00 - 16.00
Azets, Strindfjordvegen 1, 7053 Ranheim

 

Målgruppe

Kurset er laget for deg som har personalansvar.
Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Etterutdanning

Azets vurderer kurset til å gi følgende timer med etterutdanning
Regnskapsfører: 2 timer skatt/avgift + 8 timer rettslære
Revisor: 2 timer skatt + 8 timer annet

Kursholdere

Camilla Berg i bemanningsbyrået Azets People

Camilla Berg er DNV Certified recruiter  og Branch Manager i Azets Peoples avdeling i Oslo. Hun er også sertifisert i testverktøyene Cut-e og OPQ. Camilla har 20 års erfaring fra rekrutteringsbransjen, og har lang og bred erfaring med utforming av jobbanalyser, stillingsannonser, forskjellige intervjuteknikker, case-oppgaver, referanseintervjuer etc.  Camilla har solid erfaring med rekruttering til stillinger innenfor en rekke ulike bransjer og stillingskategorier.

Tormod Johansen i Azets 

Tormod Johansen jobber i Azets som seniorrådgiver innenfor lønn og skatt. Han har bakgrunn fra skatteetaten og har lang fartstid fra Visma Software hvor han jobbet som faglig rådgiver og som kurs- og foredragsholder. Han er utdannet fra Skatteetaten hvor han jobbet som skatterevisor. Tormod er en engasjert foredragsholder som brenner for å formidle et komplisert regelverk på den enkel og lettfattelig måte. 

Britt Bjerkestrand i Azets

Britt har pedagogisk bakgrunn med lang og bred fartstid innen ​personaladministrasjon, HR ledelse og lederutvikling. Hun har spisskompetanse innen sykefravær, konflikthåndtering og personaloppfølging, og har i tillegg jobbet med utvikling og implementering av systemer og HR verktøy hos et bredt spekter norske kunder. Hun er en erfaren kurs- og foredragsholder, som også tilbyr coaching og veiledning.

Bibbi Moen Drange i advokatfirmaet Magnus Legal (Oslo og Stavanger)

Bibbi Moen Drange arbeider med varierte rettslige problemstillinger, hovedsakelig innenfor arbeidsrett og personvern. Hun har bred erfaring med å bistå selskaper med omstillings- og nedbemanningsprosesser samt virksomhetsoverdragelser. I tillegg bistår hun jevnlig utenlandske selskaper som skal etablere ansettelsesforhold eller sende utsendte arbeidstakere til Norge. For øvrig hjelper hun selskaper med å overholde kravene i personvernlovgivningen.

Laila T. Kristjansson i advokatfirmaet Magnus Legal (Trondheim)

Laila Kristjansson arbeider mest med transaksjonsjus, selskaps-, kontrakts- og arbeidsrett. Hun har lang erfaring med å bistå bedrifter i arbeidsrettslige spørsmål som ansettelser, restruktureringer, virksomhetsoverdragelser og nedbemanninger. Hun har god prosedyreerfaring innen det arbeidsrettslige området og hun holder jevnlig kurs innen ulike arbeidsrettslige tema.

Alida Steinsland Berggraf i advokatfirmaet Magnus Legal (Bergen)

Alida  Steinsland Berggraf arbeider særlig innen fast eiendom, plan- og bygningsrett og arbeidsrett, i tillegg til annen generell forretningsjus. Innenfor arbeidsretten bistår hun arbeidsgiver fra arbeidsforholdets begynnelse og helt til arbeidsforholdet slutt, enten gjennom nedbemannings-prosesser eller andre avtaler. Hun er opptatt av å skape god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og finne løsninger som begge parter kan leve med.

Agenda

Dag 1

09.00 - 11.45 Camilla Berg v/Azets People

Rekrutteringsfasen:

 • Jobbanalyse
 • Utforme annonse
 • Utlysningstekst og valg av ord 
 • Intervjuer
 • Tester 
 • Referanser 

11.45 - 12.30 Lunsj

12.30 - 15.00  Bibbi Moen Drange (Oslo og Stavanger), Laila T. Kristjansson (Trondheim), Alida Steinsland Berggraf (Bergen) v/Magnus Legal

Jussen i å ansatte:

 • Krav til arbeidsavtaler
 • Forskjellen på midlertidige og faste ansettelser
 • Ulike arbeidstidsordninger
 • Personvern og arbeidsforhold (GDPR)

15.15 - 16.00 Tormod Johansen v/Azets Insight

Det du må vite om lønn: (del 1 av 2)

 • Naturalytelser

Dag 2:

09.00 - 09.45 Tormod Johansen v/Azets Insight

Det du må vite om lønn: (del 2 av 2)

 • Reiseregning
 • Konsekvensen av feil  

10.00 - 11.45 Britt Bjerkestrand v/Azets Insight

Oppfølging av den ansatte:

 • Onboarding
 • Sykefravær
 • Medarbeidersamtale
 • Ferieavvikling

11.45 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.00 Tormod Johansen v/Azets Insight

 • Feriepenger

13.00 - 16.00 Bibbi Moen Drange (Oslo og Stavanger), Laila T. Kristjansson (Trondheim), Alida Steinsland Berggraf (Bergen) v/Magnus Legal

 • Oppsigelse
  • Oppsigelse grunnet arbeidstakers egne forhold, herunder oppsigelse i prøvetid og ved langvarig sykefravær
 • Nedbemanning
 • Sluttavtale
 • Fortrinnsrett
 • Personvern i organisasjonen (GDPR)

Påmelding

Du får tilsendt faktura på e-post etter at kurset er avholdt.

Påmelding er bindende. Du kan fritt overføre plassen til en kollega.

Ja, jeg aksepterer at Azets og Magnus Legal behandler mine opplysninger som beskrevet her og at Azets sender relevant informasjon basert på mine interesser.

Personalkurs

Dato::
04.apr - 05.apr
Tid:
09.00 - 16.00
Hvor:
Stavanger
Type:
Kurs
Informasjon:
Kurs

Personalkurs

Dato::
09.apr - 10.apr
Tid:
09.00 - 16.00
Hvor:
Bergen
Type:
Kurs
Informasjon:
Kurs

Personalkurs

Dato::
11.apr - 12.apr
Tid:
09.00 - 16.00
Hvor:
Oslo
Type:
Kurs
Informasjon:
Kurs

Personalkurs

Dato::
17.apr - 18.apr
Tid:
09.00 - 16.00
Hvor:
Trondheim
Type:
Kurs
Informasjon:
Kurs