En person som går
 
 
 

Nye regler for naturalytelser, reiseregninger, arbeidstid og sykepengeberegning

GRATIS SEMINAR | 27. november | Kvam

 

Om seminaret

Vi ønsker, i samarbeid med Kvam Næringsråd, velkommen til et seminar for å oppdatere deg på viktige endringer i arbeidslivet.

Det har skjedd flere regelendringer i 2018 som har betydning for deg som har ansvar for lønn og personal. Arbeidsgivere får en større plikt til å "fange opp" ytelser som ansatte mottar i sitt arbeidsforhold. Ikke bare fra arbeidsgiveren, men også om de mottar fordeler fra tredjeparter (arbeidsgivers forretningsforbindelser).

I tillegg fikk vi en rettsavgjørelse i Høyesterett som definerer hva som skal anses som arbeidstid.

Reglene for dekning av reiseutgifter er også vesentlig endret i 2018. Både hva som kan betales skattefritt, og hva som kan betales i henhold til statens særavtaler (reiseregulativene) er endret nå i 2018. Når vi vet at mange private arbeidsgivere bruker disse særavtalene, så vil det også påvirke disse.

Bli med på frokostseminar og finn ut hvordan regelendringene påvirker deg og din bedrift!

Målgruppe

Seminaret passer for deg som jobber med lønn og personal, samt deg som har ansvar for å attestere reiseregninger og/eller har personalansvar.

Praktisk informasjon

Seminaret er uforpliktende og gratis, med servering av frokost, kaffe og te.

Dato: 27. november 2018
Tid: 09.00 - 11.00
Sted: KvamKanHuset, Sjusetevegen 20, 5610 Øystese. 

Påmelding

Azets er den ledende leverandøren av teknologi og tjenester innenfor regnskap, lønn, HR, bemanning og rådgivning i Norden. Vi gjør data om til innsikt, slik at kundene våre kan ta bedre beslutninger.

Agenda

Velkommen

Hvem er Azets? ved Ronny Nilsen i Azets

Regler for arbeidstid ved Alida Berggraf i Advokatfirmaet Magnus Legal

Arbeidstid eller reisetid? Gjennomgang av den siste utviklingen basert på en Høyesterettsdom og vurderinger fra EFTA. 

Nye regler naturalytelser fra 2019 ved Alida Berggraf i Advokatfirmaet Magnus Legal
Det er vedtatt nye regler for flere naturalytelser som gjelder fra og med overgangen til 2019. De nye reglene pålegger i stor grad arbeidsgiver flere plikter enn tidligere. Du som arbeidsgiver må blant annet ha oversikt over ansattes private bruk av bonuspoeng opptjent på reiser for arbeidsgiver. I tillegg må du få opplyst om dine ansatte mottar rabatter hos dine forretningspartnere. Utover dette går vi gjennom endringene i reglene for gaver til ansatte, overtidsmat, fri avis og personalrabatter i arbeidsforholdet.

Nytt beregningsgrunnlag for sykepenger fra 2019 ved Alida Berggraf i Advokatfirmaet Magnus Legal
Beregningsreglene for sykepenger endres fra og med 1. januar 2019. Reglene omfatter både beregningen som gjøres av arbeidsgiver på 16 dager og beregningen NAV gjør fra dag 17. Vi går gjennom hva regelendringen innebærer og hvordan man konkret skal gå frem som arbeidsgiver fra og med 1. januar 2019.

Q&A og avslutning

Påmelding

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer.

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her, og at jeg når som helst kan redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Naturalytelser

Dato:: 27.nov
Tid: 09.00 - 11.00
Hvor: Kvam
Model.NoteHeadline: Seminar