Ansatte som samarbeider
 
 
 

Lønnsdagen 2019 – årets viktigste kurs!

Det har skjedd mange viktige endringer i 2019, som har betydning for arbeidsgivere. Vi har satt opp årets viktigste kurs for å guide deg gjennom dem!

Kurs | 12 steder utover høsten 2019

 

Hva skjer på lønnsdagen?

Lønnsdagen er i år delt inn i to deler; 

Lønn - med fokus på skatt og ferie

Det har skjedd mange viktige endringer i 2019, som har betydning for arbeidsgivere. Noen av regelendringene krever mer oppfølging fra deg som arbeidsgiver enn tidligere. 

Lønnsreglene endres i større eller mindre grad hvert år, og i 2019 er det vedtatt flere endringer enn normalt. Reglene bærer preg av å være detaljerte og det kreves mye av arbeidsgivere for å holde «tunga rett i munn». 

Målet med Lønnsdagen er at du som arbeidsgiver føler en trygghet for at vurderingene er innenfor regelverket. Ikke alle funksjoner i lønnsarbeidet kan settes bort, og det er derfor viktig at du som arbeidsgiver har kjennskap til reglene. 

HR og personal - med fokus på arbeidstid

Dette året ønsker vi på HR å belyse temaet arbeidstid - og de muligheter og begrensninger som følger av dette. De siste årene har vi sett mange saker i media hvor arbeidstidsbestemmelsene er håndtert feil, og de økonomiske konsekvensene har vært store. Dette er det viktig at du som arbeidsgiver har kontroll på! 

Målet vårt er å gi deg som arbeidsgiver tips og råd, som sikrer at dine ansattes helse og velferd blir ivaretatt, samt at selskapet unngår unødvendige økonomiske sanksjoner. På Lønnsdagen 2019 gir vi deg konkrete verktøy og råd på veien videre.

Bli med Azets på Lønnsdagen 2019 og få servert det du trenger å vite om HR og lønnsregler.

Pris

Du kan velge å bli med på kun halve dagen eller hele dagen.

Deltakelse på hele dagen: Kr. 3 490
Deltakelse på halve dagen:   Kr. 2 490

Praktisk informasjon

Dato Sted Adresse
22.10.2019 - Ålesund Høgvollveien 8, 6018 Ålesund
23.10.2019 - Tromsø Sjølundveien 1, 9016 Tromsø
24.10.2019 - Trondheim Skonnertvegen 7, 7053 Ranheim
28.10.2019 - Porsgrunn Porselensveien 14, 3920 Porsgrunn
29.10.2019 - Lillestrøm Storgata 16, 2000 Lillestrøm
31.10.2019 - Kristiansand Dronningens gate 3, 4610 Kristiansand
05.11.2019 - Oslo Drammensveien 151, 0277 Oslo
08.11.2019 - Fredrikstad Dikeveien 16, 1661 Fredrikstad
13.11.2019 - Stavanger Kanalsletta 2, 4052 Stavanger
14.11.2019 - Tønsberg Fjordgaten 9, 3125 Tønsberg
20.11.2019 - Bergen Kanalveien 7, 5068 Bergen
26.11.2019 - Gjøvik Bakkegata 14, 2821 Gjøvik

Agenda

09:00 - 12:00 - Lønnsregler; skatt og ferie

 • Diett og reise – hva gjelder nå i 2019?
  • Statens særavtaler
  • Nye og kompliserte trekkregler fra 2019 
  • Reiseregningskrav 
 • Tredjepartytelser - ny veiledning og presiseringer i 2019
  • Ansvar for rapportering  
  • Rabatter – personalrabatter og rabatter fra tredjeparter 
  • Bonuspoeng – hotell og fly 
 • Gaver til ansatte
 • Overtidsmat
 • Firmabil
  • Avgrensinger og fallgruver
  • Når blir en firmabil skattepliktig? 
  • Hvordan unngå skatt?
 • Kildeskatt på lønn
  • Kort om ordningen 
  • Skattetrekk i feriepenger
  • Skattetrekk i pendlerutgifter
 • Tips
  • Skattetrekk
  • Rapportering og arbeidsgiveravgift
 • Ferie
  • Avvikling av restferie
  • Overføring av ferie

13:00 - 15:45 - HR og personal

 • Arbeidstid, arbeidstidsregler og overtid
  • Arbeidstid og arbeidstidregler generelt
   • Skift-/turnusarbeid
   • AML og tariffavtaler
  • Arbeidstid og helseeffekter
   • Skiftlengder, plassering på skift, hviletid, hyppighet mm.
   • HMS
   • Effektivitet
 • Gjennomsnittsberegning og jobbrotasjon
  • Arbeidstidsordninger
  • Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid
  • Innarbeidingsordninger iht AML § 10-12 (4) (regulert av tariffavtaleverk)
   • Jobbrotasjon
   • Dialog med tillitsvalgte og søknadsprosessen
   • Timebank
 • Smart vaktplanlegging / digitalisering av HR
  • System -> timer og fravær
  • Muligheter, fordeler og løsninger inndelt for små, mellomstore og store bedrifter
 • Fast vs. midlertidig ansettelse
  • Hva er hovedregelen?
  • Nye regler per 1.1.2019

Påmelding

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Azets er den ledende leverandøren av teknologi og tjenester innenfor regnskap, lønn, HR, bemanning og rådgivning i Norden. Vi gjør data om til innsikt, slik at kundene våre kan ta bedre beslutninger. 

Azets. Less hassle. More value.

Etterutdanning

Azets Insight vurderer kurset til å gi følgende timer med etterutdanning:

Tema Regnskapsførere Revisorer
Lønnsregler – skatt 3 timer skatt 3 timer skatt
HR  og personal 4 timer rettslære 4 timer annet

Lønnsdagen – årets viktigste kurs!

Dato:: 22.okt
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Ålesund
Type: Kurs
Model.NoteHeadline: Kurs

Lønnsdagen – årets viktigste kurs!

Dato:: 23.okt
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Tromsø
Type: Kurs
Model.NoteHeadline: Kurs

Lønnsdagen – årets viktigste kurs!

Dato:: 24.okt
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Trondheim
Type: Kurs
Model.NoteHeadline: Kurs

Lønnsdagen – årets viktigste kurs!

Dato:: 28.okt
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Porsgrunn
Type: Kurs
Model.NoteHeadline: Kurs

Lønnsdagen – årets viktigste kurs!

Dato:: 29.okt
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Lillestrøm
Type: Kurs
Model.NoteHeadline: Kurs

Lønnsdagen – årets viktigste kurs!

Dato:: 31.okt
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Kristiansand
Type: Kurs
Model.NoteHeadline: Kurs

Lønnsdagen – årets viktigste kurs!

Dato:: 05.nov
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Oslo
Type: Kurs
Model.NoteHeadline: Kurs

Lønnsdagen – årets viktigste kurs!

Dato:: 08.nov
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Fredrikstad
Type: Kurs
Model.NoteHeadline: Kurs

Lønnsdagen – årets viktigste kurs!

Dato:: 13.nov
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Stavanger
Type: Kurs
Model.NoteHeadline: Kurs

Lønnsdagen – årets viktigste kurs!

Dato:: 14.nov
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Tønsberg
Type: Kurs
Model.NoteHeadline: Kurs

Lønnsdagen – årets viktigste kurs!

Dato:: 20.nov
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Bergen
Type: Kurs
Model.NoteHeadline: Kurs

Lønnsdagen – årets viktigste kurs!

Dato:: 26.nov
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Gjøvik
Type: Kurs
Model.NoteHeadline: Kurs