Mann i bil
 
 
 

Reiseutgifter og reiseregninger

Reiseregninger og reiseoppgjør kan skape utfordringer for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Reglene er detaljerte og kan være vanskelig å forstå.

Meld deg på

 

Meld deg på

Er du oppdatert på reglene om reiseutgifter?

I dette kurset går vi gjennom reglene for behandling av utgiftsrefusjoner og utgiftsgodtgjørelser.

Mange private arbeidsgivere bruker særavtalene som grunnlag for utgiftsdekning, og i dette kurset forklarer vi hva som kan kreves i henhold til disse avtalene.

Vi ser på hvordan du som arbeidsgiver skal forholde deg til reglene for skattetrekk, arbeidsgiveravgift og rapportering i a-meldingen.

Samme dag holder vi også kurs om reglene rundt naturalytelser og frysnegoder.

Dette går vi gjennom:

  • Hvilke reiseutgifter kan arbeidstaker kreve å få dekket?
  • Diettgodtgjørelse på reiser med eller uten overnatting
  • Nattillegg og overnattingsdekning
  • Bilgodtgjørelse
  • Refusjoner og reiseutlegg

Praktisk informasjon

Tidspunkt og varighet

Dato: 24.11.2021 kl 09.00-10.30

Kurset holdes digitalt

Målgruppe

Kurset er laget for ledere og lønns- og personalmedarbeidere.

Etterutdanning

Azets anser kurset til å gi følgende timer med etterutdanning

  • Regnskapsfører: 2 timer skatte-/avgiftsrett
  • Revisor: 2 timer skatt

Meld deg på

Foredragsholdere

Photo of Tormod Johansen

Tormod Johansen

Seniorrådgiver
Tormod er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.

Påmelding