Forberede årsoppgjør - huskeliste

Regnskap | 08.11.2022

av Azets

Viktige frister for å klargjøre årsavslutningen

Når vi skal gjøre årsoppgjøret på en god måte i tråd med lover og forskrifter, er det viktig at riktig informasjon blir rapportert og tatt med i årsoppgjøret.

I denne veiledningen tar vi en nærmere titt på hva som må gjøres i forkant og hvilke tidsfrister som gjelder for oppgavene knyttet til årsavslutningen.

For å være godt forberedt på alt som må rapporteres for inneværende regnskapsår, kan vi begynne forberedelsene mot slutten av året.

Vil du vite mer om hva årsoppgjøret består av, kan du lese dette innlegget:

Årsoppgjørsprosess i praksis 

Årsavslutning av regnskapet

Informasjon til Aksjonærregisteroppgaven:

Hvis du eier et aksjeselskap, må du levere Aksjonæroppgaven innen 31. januar. Dette skjemaet skal inneholde opplysninger om hvem som eier aksjene dine. Hvis det har vært endringer i aksjeeierskapet i løpet av året, må du også rapportere detaljer som vederlag, antall aksjer og navn på kjøper og selger. Det er også viktig å melde eventuelle endringer i aksjekapitalen og alle uttak som er gjort av aksjonærer og deres nærstående. Dette inkluderer godkjente utbytter, lån til aksjonærer og andre økonomiske transaksjoner.

Frist for innsending av Aksjonærregisteroppgaven: I god tid før nyttår, senest 31. januar.

Anleggsmidler:

Dersom du har anleggsmidler, bør du gå gjennom oversikten for å sjekke om alt er i bruk og om eventuelle utrangerte eller solgte anleggsmidler er korrekt ført i regnskapet. Sjekk også avskrivningssatsen og levetiden som er brukt. Hvis du planlegger å investere i nye anleggsmidler, bør du vurdere om det er bedre å gjøre det før eller etter årsskiftet for skattemessige fordeler.

Frist for anleggsmidler: 31. desember.

Varelager:

Hvis du driver en virksomhet med varelager, må du foreta en nøyaktig opptelling av varebeholdningen per 31. desember. Det skal også opprettes en varetellingsliste som viser når tellingen ble utført og hvem som gjorde det. Husk å inkludere alle varer, selv de som kanskje ikke selges umiddelbart. Hvis du er usikker på varetellingens regler, kan din regnskapsfører hjelpe deg med det og kravene til varetellingslistene.

Frist for varelager: 31. desember.

Kundefordringer:

Det er lurt å gå gjennom kundefordringene før årsskiftet for å vurdere om noen av dem må tapsføres. Hvis dette gjøres før 31. desember, kan selskapet få skattemessige fordeler for tapene i inneværende år. Husk også å levere en oversikt over utført, ikke fakturert arbeid og eventuelle forskuddsfakturaer.

Frist for arbeid med kundefordringer: I god tid før 31. desember.

Kassetelling:

For selskaper med kontantbeholdning er det viktig å telle kontantene fysisk per 31. desember og få dette bekreftet av personen som utførte tellingen. Kun kontanter skal telles, mens gavekort og utlegg skal ikke inkluderes, men bør leveres til bokføring.

Frist for kassetelling: 31. desember.

Uttak av varer til eiere eller bruk i virksomheten:

Alle uttak av varer til eiere eller bruk i virksomheten skal føres løpende for å sikre riktig rapportering ved mva-terminene. Hvis dette ikke er gjort må det raporteres på slutten av året.

Frist for registrering av uttak av varer til eiere/bedriften: Føres fortløpende, senest 31. desember.

Kilometerstand firmabil:

Husk å notere kilometerstanden for alle bedriftsbiler per 31. desember. Oppgi også biltype/modell og registreringsnummer hvis det er en ny bil.

Frist for kilometerstand på bedriftsbiler: 31. desember.

Privatbil i næringsvirksomhet:

Hvis du bruker din private bil i virksomheten, må du sørge for å ha en oppdatert kjørebok eller reiseregninger. Hvis du pendler mer enn 2,5 kilometer fra hjem til arbeid, må du oppgi reiseavstanden.

Frist for privatbil i næringsvirksomhet: 31. desember.

Føring av bilag på riktig år:

Det er viktig å bokføre alle bilag knyttet til inneværende år på riktig tidspunkt. Alle bilag med fakturadato i inneværende år skal inkluderes i momsrapporteringen for 6. termin. Dette sikrer at regnskapet er korrekt, selv om fakturaen er datert i 2023.

Skattemelding for personlig næringsdrivende:

Hvis du er en personlig næringsdrivende, må du sørge for å gi nødvendig tilleggsinformasjon, inkludert:

 • Årsoppgave over private bankinnskudd, aksjer og gjeld.
 • Lønnsoppgaver knyttet til inntekter fra andre og eventuelle sykepenger.
 • Oppgaver fra forsikringsselskap om livsforsikring.
 • Premiebetaling for frivillig trygd og sykeforsikring, hvis de ikke er allerede regnskapsført.
 • Premiebetaling for egen pensjonsforsikring.
 • Utgifter til barnepass.
 • Endringer i private eiendeler fra foregående år, som biler, båter, fast eiendom, osv.
 • Forsikringsverdi for innbo og båter.
 • Endringer i familiesituasjon.

Årsavslutning for lønn:

Når det gjelder innberetninger i Altinn, er fristen 1. januar 2024. For å unngå ekstra arbeid og kostnader, er det lurt å inkludere all nødvendig informasjon knyttet til lønn sammen med den ordinære lønnskjøringen i desember.

Dette er de mest vanlige ytelsene som er innberetningspliktige:

 • forsikringer
 • pensjonsordninger
 • bompengeabonnement
 • personalrabatter
 • forsikringer
 • reiseregninger
 • pensjonsordning
 • elektronisk kommuinikasjon
 • rabatter fra tredjepart
 • arbeidstøy
 • rimleige lån
 • fri kost, losji og bolig
 • subsidiert kantine
 • fri trening
 • tips

Frist for innsending av innberetningspliktige ytelser: Før siste lønnskjøring i desember slik at de rapporteres i Altinn innen fristen 1. januar 2024

Årsoppgave fra forsikringsselskap:

Informasjon fra forsikringsselskapene kan inneholde skattepliktige beløp for de ansatte. Dette må leveres til lønnsføreren senest innen fristen for siste ordinære lønnskjøring i året.

Frist for informasjon om skattepliktige beløp fra forsikringsselskap: Før siste lønnskjøring i desember.

Håper dette gjør det enklere å forstå og forberede deg til årsavslutningen!

Vi vil også gjerne minne om at Azets tilbyr bistand til årsavslutning og rådgivning for alle typer selskaper til konkurransedyktige priser. Ta gjerne kontakt hvis du trenger hjelp med dette.

Har du spørsmål? Ta kontakt!

post author

Om Azets

Leverandør av tjenester og programvare som gjør virksomheter mer konkurransedyktige. Azets tilbyr et bredt spekter av tjenester innen regnskap, lønn, HR, rekruttering, økonomisk rådgivning og management consulting.