4 grep som gir varige kostnadskutt

Regnskap | Oppdatert 19.01.2024

av Kåre Thommessen

De siste årene har vi nærmest daglig kunnet lese om ulike bedrifter som innfører kostnadskutt for å overleve en usikker fremtid. Nesten alle de store selskapene i Norge gjennomfører nå, eller har den siste tiden gått gjennom ulike former for kostnadskutt i hundremillionersklassen, til og med milliardklassen. Det finnes noen fellesnevnere i steg til kostnadskutt.

Som et ledd i å kutte kostnader er det nødvendig å se på hva som kan effektiviseres og hva som kan settes bort. Automatisering, robotisering og digitalisering er det som er mest omtalt blant mulighetene for effektivisering i de store bedriftene. Og de siste årene har fokuset på kostnadskutt fått en annen dimensjon enn det har hatt de foregående år – fordi det har vært nødvendig.

Strategiske og taktiske kostnadskutt

Stort sett deler vi inn i strategiske og taktiske kostnadskutt. De strategiske kuttene er av større betydning og krever ofte forankring i hele organisasjonen. Dette kan være måten vi driver business på, sentralisering, outsourcing og så videre. Taktiske kostnadskutt kan være endringer i prosesser, policy og innkjøpsrutiner.

Tidligere var det normalt at man ved å innføre kostnadskutt forsøkte å nå et mål på 5-20 prosent reduksjon i pengebruken, men med dagens trender kan det tyde på at dette ikke er nok.

Vi har nå kunder som har som mål om å klare inntil 80 prosent kostnadsreduksjon (!).

Her er mine beste tips for å lykkes med kostnadskutt

 • Sett et mål (25 prosent av de som driver med kostnadskutt har «no target», noe som øker sjansene for å mislykkes). Det er også en sannhet at et forsiktig mål gir lav måloppnåelse.
 • Skap og opprettholde et budsjett – dette er nøkkelen til god kostnadskontroll.
 • Kostnadskutt er ikke noe du gjør en gang i året, det er et dynamisk og systematisk arbeid som skal pågå til enhver tid.
 • Skal du kutte på de samme områder som alle andre (i underkant av 10 prosent) – eller skal du sette mer krevende mål?

… og her er noen grunner til at målene ikke nås:

 • Kostnader øker proporsjonalt med innsparingen.
 • Mangel på forståelse i organisasjonen og dermed en redusert effekt eller tilbakefall.
 • Mangel på forståelse for hva som er driverne bak kostnadene.
 • Prosjektplanen er for svak.  
 • Strategien for implementering er for svak.

4 steg til kostnadskutt

 1. Analyse – Foreta en vurdering før du gjør kostnadskutt
 2. Budsjett- og  kostnadsgjennomgang
 3. Utføre kuttene
 4. Oppfølging og kontroll

Det er viktig at du i forkant av kostnadskutt er klar over at kostnader normalt ikke oppstår av seg selv. Det er som regel en sammenheng mellom aktiviteter og kostnader. Er det slik at kostnadsreduksjonen vil påvirke aktiviteter i vesentlig grad, så må du se på om bedriftens aktiviteter faktisk er lønnsomme eller ikke.

De fleste bedrifter har både lønnsomme og mindre lønnsomme prosjekter. Da vil det åpenbart være naturlig å se på om bedriften din bør kutte i noen av produktene eller tjenestene du leverer, slik at du sitter igjen med å levere varer og tjenester som gir best mulig lønnsomhet.

Kutt når du kan

Det er ofte slik at det krever en del ressurser å innføre kostnadskutt, det gjelder både investeringer i tid og penger. Samtidig er det viktig å tenke på det som er den beste løsningen for bedriften på lang sikt. Det er av nok av eksempler på bedrifter som har «brukt penger som fulle sjømenn» i gode tider, uten å tenke på at fremtiden muligens ikke blir like rosenrød!

Med dette med bakgrunn vil jeg avslutte med å si: Kutt når du KAN – ikke når du MÅ. Bruk disse stegene til kostnadskutt.

Ta testen: Hvor digitalt er egentlig selskapet ditt?

Ta vår test og avslør selskapets digitale modenhet. Fullfører du testen, får du vår gratis guide til digitalisering av selskapets økonomifunksjon – full av konkrete og gode råd.

TA TESTEN HER

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Kåre Thommessen

Kåre er Service Delivery Manager i Azets og jobber inn mot våre største kunder målt i både omfang og kompleksitet. Kåre har tidligere vært leder for vår Advisory avdeling på Østlandet, og har jobbet mange år som konsulent. Innen Kåre startet i Azets jobbet han i PwC, og han har i tillegg ti års erfaring fra bank og finansbransjen