Slik bruker du IT for å vinne kampen om kundene

Teknologi | 17.11.2017

av Petter Løken

** Oppdatert 16.09.2021**

Mange ledere bruker fortsatt altfor mye tid og penger på gamle IT-løsninger. Det er både unødvendig og dyrt. Men enda viktigere: de er allerede på etterskudd i det viktige digitaliseringsarbeidet og kampen om kundene.

I min jobb som rådgiver møter jeg mange dyktige ledere. De har en utfordrende jobb, med mange krav som skal innfris. De skal ha kommunikasjonsevner, de skal motivere, bidra til et godt arbeidsmiljø og utnytte det iboende potensialet hos den enkelte medarbeider. Og så skal de naturligvis skape verdier for sine eiere, hver eneste dag. Et kontinuerlig fokus på å øke omsetningen og redusere kostnadene, helst samtidig.

Men nesten alle jeg møter får dårlig samvittighet når samtalen vår kommer inn på teknologi, digitalisering og IT-løsninger.

De frykter de har sovet i timen, sier de. For «alle» snakker om digitalisering og nå går praten i styrerommene også. Hva gjør vi og hvor langt er vi kommet i vår digitale reise? Hvem er de nye utfordrerne som bruker teknologi som konkurransefortrinn? Og enda viktigere, hva gjør kundene? Er ledelsen på ballen her?

Kunstig intelligens, big data, software-roboter og tingenes internett. For å nevne noen av de mest kjente begrepene. Fellesnevneren er data, en viktig ingrediens.

Data passerer oljen i 2030

I følge en rapport utarbeidet av analyseselskapet Menon, på oppdrag fra NHO, representerer norsk dataøkonomi en årlig verdiskaping på ca. 150 milliarder kroner og en sysselsetting tilsvarende 100 000 arbeidsplasser. Dette har potensiale til å nå 300 milliarder kroner i 2030, eller ca. 7 prosent av BNP. I så fall vil verdiskapingen fra data passere verdiskapingen fra norsk petroleumsvirksomhet (!) rundt 2030. Tygg litt på den.

Men det er først når man kan ta bedre beslutninger basert på data, at data virkelig skaper verdi. Det betyr at det ikke er tilstrekkelig å ha store, omfattende datasett. De må kobles, bearbeides, tilgjengeliggjøres og nyttiggjøres. Virksomheter som bruker data for å realisere verdi gjør det enten for å forbedre drift, påvirke sin egen evne til fornying, eller begge deler.

  • Forbedre eksisterende drift: Å effektivisere beslutningsprosesser, gi mer presise prediksjoner, raskere reaksjonstid, bedre brukerorientering, og bedre kvalitet i beslutninger, m.m.
  • Påvirke egen evne til fornying: Dette kan være å utvikle en ny organisasjonsmodell, nye kommunikasjonskanaler eller helt nye produkter og tjenester.

Teknologi, algoritmer og dataanalyse er i ferd med å bli kritiske suksessfaktorer på flere områder, uansett bransje. Den underliggende drivkraften i markedet for å digitalisere og automatisere er allerede uimotståelig. Alt som kan digitaliseres vil bli det.

Som leder ser du kanskje konturene av en digital fremtid i din egen virksomhet. Men hva gjør du for å møte kundene digitalt, før konkurrentene dine?

Vurder nåværende IT-situasjon

Når alle rundt deg tar skrittet ut i en digital virkelighet, kan ikke ditt selskap stå igjen med ansatte, prosesser, organisering og IT-løsninger som er topptrimmet for en manuell og papirbasert verden. I så fall er det på tide å våkne opp, og det litt brennfort!

Du må vite hvor du står nå, hvor du skal, og hvordan du kommer dit. Så enkelt og så vanskelig. Mange har mer enn nok med å finne ut hva nåsituasjonen egentlig er. Dagens IT-situasjon er en viktig del av en slik vurdering. Hva slags IT-løsning har du og hvor mye penger bruker dere på denne i dag? Hva er alternativene? IT-kostnader er også et litt sårt punkt hos mange ledere. «Jeg tror kanskje vi bruker for mye på IT?» sier en del, men helt sikre er de ikke.

Fra IT-gjørma til skyen

Likevel, en slik IT-kartlegging av kostnader sier lite om selve IT-løsningen, om denne er riktig og gjør dere rustet for den digitale reisen. Mange sitter fortsatt fast i IT-løsninger bygget på gårsdagens teknologi. Forretningsmodellene til flere IT-leverandører sitter fast i IT-gjørma, og lever av drift, vedlikehold, oppgraderinger og tilhørende konsulentarbeid.

Mye av det blir borte i det øyeblikket du tar i bruk skybaserte applikasjoner, såkalt SaaS (Software as a Service). Da er det ikke sikkert disse IT-leverandørene lenger kan gi deg de beste rådene for din virksomhet.

Virksomheter kan nå kvitte seg med all IT-infrastruktur og tilhørende driftsbehov, enten maskinparken befinner seg i egne lokaler eller inngår i et datasenter hos en ekstern IT-leverandør som en leieordning.

Den digitale IT-grunnmuren

Skal din virksomhet gjøre forretninger i en digital verden, så må du få på plass en fleksibel, dynamisk og kostnadseffektiv IT-grunnmur. Den viktigste byggeklossen er nettsky og er du ikke allerede i skyen så ta grep for å komme deg dit. Der vil du også møte dine leverandører og partnere. Og enda viktigere, kundene dine.

Velger du å fortsette med dagens IT-løsning kan du kanskje fremforhandle en litt bedre avtale med IT-leverandøren, eller bytte til en med lignende løsning. Men mye mer er det ikke å hente her. Et IT-skifte til skyen er vesentlig bedre og mer kostnadseffektivt. Du sparer penger og får en mer brukervennlig og fremtidsrettet løsning på kjøpet. Men kanskje viktigst; du har tatt første steg på veien mot din digitale reise.

Er du oppdatert på teknologiutviklingen?

Teknologiutviklingen går fortere og fortere, og for oss teknologirådgivere har det nesten blitt en fulltidsjobb bare å holde seg oppdatert på eget fagfelt! Ta smarttelefoner som et eksempel. Det er nå 14 år siden iPhone ble lansert og allerede har 3.8 milliarder mennesker en smarttelefon. Teknologiene utvikles ikke bare raskere, de får også kjapt stor utbredelse. Og noen teknologier som smarttelefoner, er dessuten viktige plattformer for en masse ny innovasjon.

Jeg forventer ikke at ledere har mye ekstra tid og motivasjon til å holde seg fullstendig oppdatert på ny teknologi. Det er tross alt ikke det de får betalt for. Likevel er det viktig for virksomheten at de teknologiske mulighetene som finnes blir utnyttet på en god måte, og at det ikke tas valg som går på bekostning av sikkerhet, fremtidig utvikling og fleksibilitet.
Alt dette kan vi hjelpe deg med - ta kontakt for en uforpliktende prat.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Petter Løken

Petter var tidligere ansvarlig for forretningsområdet Business Technology i Azets. Som entreprenør, bedriftsleder og rådgiver brenner han for digitalisering og ledelse.