Håndtrykk avtale salg
 
 
 

Bedriftsrådgivning

Saga Consult er en del av Azets og tilbyr bedriftsrådgivning som begynner der rådgivningen fra regnskapsfører slutter. Med oss som sparringspartner hjelper vi deg å gjøre lønnsomme valg for din bedrift.

Verdivurdering - lønnsomhet - kjøp og salg av virksomheter

Få hjelp fra Saga Consult

file-bar-graph-cash.svg

Rett pris gjennom verdivurderinger

Optimaliser avkastningen, få rett pris og unngå usikkerhet ved å gjennomføre en verdsettelse av eget selskap eller potensiell oppkjøpskandidat.

notebook-pencil.svg

Selskapstransaksjoner

Vi bistår i prosessen fra A til Å fra markedsmessige vurderinger, finansielle analyser og struktur, strategiske beslutninger og juridiske formaliteter. 

window-application-7.svg

Lønnsomme investeringer

Gjennom inngående kjennskap til flere bransjer hjelper vi deg å gjøre lønnsomme investeringer.

Oversikt tjenester fra Saga Consult

Verdivurderinger av eget og andres selskaper

Hva er selskapet verdt? En verdivurdering hjelper kjøper og selger med å finne en fornuftig pris på et selskap. Basert på et bredt informasjonsgrunnlag finner vi selskapets forventede fremtidige avkastning.

Verdivurdering ved salg av virksomhet

Ved salg av et selskap eller deler av selskapet gjennomfører vi en verdivurdering. Her lager vi også en analyse av faktorer som begrenser verdien samt ser på verdimaksimering. 

Dette gjelder både generelt (på det åpne markedet) eller overfor spesielle kjøpere. 

Verdivurdering ved kjøp av virksomhet

Ved kjøp av en virksomhet bistår Saga Consult med en verdivurdering av kjøpsobjektet. Vi kan også bistå ved forhandlinger. 

Hjelp med selskapstransaksjoner fra A til Å

Vi bistår i prosessen fra A til Å fra markedsmessige vurderinger, finansielle analyser og struktur, strategiske beslutninger og juridiske formaliteter. 

Salg av virksomhet 

Vi har bred erfaring med bistand ved salg av virksomhet. Her kommer vi inn i prosessen så tidlig som mulig for å bistå ved vurdering av hvorvidt virksomheten skal selges. Vi bistår med forberedelse til salg og virksomheten og verdivurdering. Les mer under verdivurdering av virksomhet.

Saga Consult sørger for bistand i salgsforhandlinger, og håndtering av avtaler og formalia.

Kjøp av virksomhet

Ved kjøp av virksomhet bistår vi i forhandlinger, utarbeidelse av avtaleverk og alle deler av kjøpsprosessen. 

Analyse for sjekk av lønnsomheten

Vi tilbyr analyse av regnskaper og analyse av drift for en vurdering av lønnsomhet. Basert på analyse eller innsikt fra deres bedrift kommer vi med forslag til endringer for å bedre lønnsomheten. Med lang erfaring og inngående kjennskap til flere bransjer vet vi hva som kreves for å sikre permanent endring. Vi gjennomfører derfor også oppfølging for å sikre permanent bedring i lønnsomheten.

Ta kontakt med en av våre konsulenter:

Anders Røneid Fehn
Daglig leder / Siviløkonom
Svend Holum
Konsulent / sivilølkonom
Melina Danielsen
Konsultent / Siviløkonom

Kontakt våre eksperter

Vi tar gjerne en titt på hva vi kan gjøre for deg og bedriften din.

Ring 40 10 40 18  eller send inn skjema, så tar vi kontakt for en uforpliktende prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.