Nye regler for skatt av tips

Regnskap | 08.01.2019

av Børre Pedersen

Det er besluttet at arbeidsgiver fra 1 januar 2019 skal innberette mottatt tips for den enkelte arbeidstaker og at de må betales arbeidsgiveravgift, feriepenger osv. av beløpet.

De nye reglene betyr at:

  • All tips mottatt i bedriften skal fra 01.01.2019 registreres og dokumentere (dette gjøres fortrinnsvis gjennom kassasystemet).
  • Arbeidsgiver er fra 01.01.2019 pålagt å innrapportere tips som den enkelte arbeidstaker mottar gjennom A-meldingen.
  • Arbeidsgiver er fra 01.01.2019 pålagt å trekke forskuddstrekk.
  • Det tilkommer arbeidsgiveravgift og feriepenger av tipsbeløpet, og i enkelte tilfeller vil det også påløpe trekk til pensjon.
  • Arbeidsgiver har rett til å innlemme mottatt tips i bedriftens omsetning som inntekt fritatt for mva. (Annen driftsrelatert inntekt.)
  • Ved å innlemme mottatt tips i omsetningen, inntrer arbeidsgivers styringsrett. Dette åpner for å trekke ut pålagte kostnader til sosiale utgifter og administrasjon fra bruttobeløpet på mottatt tips. Dette vil påvirke utbetalt beløp for den enkelte ansatte, men arbeidsgiver vil slippe ekstra utgifter forbundet med regelendringen.
  • Arbeidsgiver har rett til å nekte å ta imot tips dersom dette er ønskelig.
  • Myndighetene foreslår å utbetale tips via lønn og ikke som kontanter fra kassen. Dette vil også styrke oversikten for arbeidsgiver.

Hva betyr dette for arbeidstakeren?

Arbeidstakeren slipper å innrapportere skattbar inntekt på tips selv, samtidig som man opparbeider seg pensjons- og trygderettigheter på et høyere grunnlag enn tidligere. På grunn av forskuddstrekk og sosiale kostnader, vil de ansatte få utbetalt et lavere beløp.

Vil du vite mer?

Se opptaket av vårt gratis nettkurs om håndtering av tips.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Børre Pedersen

Børre har bakgrunn fra hotell- og restaurantnæringen med 15 år som kokk og leder på kjøkken. Han startet som teamleder i 2012 og ble avdelingsleder i 2016. Børre har ansvar for faglig utvikling og kvalitet i våre leveranser til restaurantbransjen.