Hvordan bli mer digital? 5 praktiske ledertips

Teknologi | 13.06.2022

av Petter Løken

Hvordan overvinner du konkurrenter som bruker teknologi til å kapre kundene dine? Vi gir deg 5 praktiske ledertips som hjelper deg å levere produkter og tjenester på kundens premisser, både billigere og bedre enn konkurrentene dine!

Bruk av teknologi gjør verden mindre, men konkurransen blir samtidig større. Ny teknologi er det viktigste våpenet i kampen om kundenes gunst.

Det er ikke bare tilgang på ny teknologi som skaper konkurransekraft, men hvordan teknologien blir tatt i bruk for å levere produkter og tjenester på kundens premisser.

Virksomheten din må sannsynligvis bli enda mer digital for å henge med. Dere må digitalisere, komme i gang med den digitale transformasjonen. Og det litt brennfort, ifølge ekspertene. Begreper som «adapt or die» eller «stå igjen på perrongen» florerer. Ytterste konsekvens av å ikke digitalisere kan være konkurs.

Det er ikke bare tilgang på ny teknologi som skaper konkurransekraft, men hvordan teknologien blir tatt i bruk for å levere produkter og tjenester på kundens premisser, billigere og bedre enn konkurrentene dine.


Digitisering, digitalisering og digital transformasjon

«Digitalisering» og «digital transformasjon» har vært blant de største buzzordene innen forretningsutvikling og teknologi de siste årene. Men hva betyr det egentlig å digitalisere, og er dette det samme som en digital transformasjon?

I det siste har også ordet «digitisering” dukket opp. Hva er nå dette da, mer av det samme? Det er sannelig ikke så enkelt å få gode svar på disse spørsmålene. Svarene vil variere, også blant eksperter. Det avhenger av hvem du spør.

En artikkel fra MIT Sloan Management Review gir en god beskrivelse av disse begrepene. Artikkelen er fra 2017, naturligvis en evighet siden regnet i «teknologi tid», men den ser likevel ut til å stå seg godt. Her forklares digitalisering i form av et rammeverk som består av tre faser, «Digitisering» (fase 1) → «Digitalisering» (fase 2) → «Digital Transformasjon» (fase 3):

Rammeverk_for_digitalisering.png

Rammeverk for å forstå digitalisering (basert på artikkel i MIT Sloan Management Review)

 1. Digitisering
  På engelsk er «digitising» et vanlig brukt ord, like vanlig som «digitalisation». Slik har det ikke vært på norsk - inntil ganske nylig. Kort forklart betyr digitisering overgangen fra analog informasjon til digital informasjon. Noen bruker begrepet «å sette strøm på papir». Eksempler er å sende PDF istedenfor papir eller skanne/fotografere en papirfaktura til digitalt format.

 2. Digitalisering
  Digitalisering er bruk av teknologi i arbeidsflyt og prosesser for å effektivisere, forbedre og i noen tilfeller automatisere dem. Det handler om å optimalisere og effektivisere virksomhetsprosesser, bruke teknologi for å tilby bedre tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige.

 3. Digital transformasjon
  Digital transformasjon er en gjennomgripende endringsprosess der digitale teknologier integreres i og påvirker alle deler av virksomheten. Digital transformasjon kan gi grobunn for helt nye forretningsmodeller eller lede til radikale endringer av etablerte forretningsmodeller.

Enkelte virksomheter befinner seg fortsatt i fase 1. De fleste av oss er kommet godt i gang med fase 2, mens de færreste har startet fase 3. For digital transformasjon er nemlig svært krevende. I følge en rapport fra Boston Consulting Group (BCG) mislykkes 70 prosent av organisasjoner helt eller delvis med sine digitale transformasjonsprosjekter.

Dette er også en fase ingen blir «helt ferdige» med. Digital transformasjon er ikke et prosjekt med et avgrenset omfang som gjennomføres én gang for å nå et mål innen en gitt tids- og ressursramme. Det vil alltid være flere digitale transformeringer i fremtiden, selv om de kanskje ikke er like krevende og omfattende som den aller første.

Den krevende digitale transformasjonen

Den kritiske delen i en digital transformasjon er ikke «digital”, men «transformasjon.» For å lykkes trengs et skifte i tankesett, kultur og talent, inkludert endring av kompetanse til de ansatte.

En digital omstilling er vanskelig, dyrt og tidkrevende. Som regel betyr det at smerten kommer først, og de bedriftsmessige gevinstene senere. Endringer er som kjent vanskelige, og digitale endringer er enda vanskeligere. For de som mister jobben, må omskoleres eller få helt nye arbeidsoppgaver, er endringene smertefulle. Jo flere som berøres, jo større er smerten.

Om risikoen er høy og smerten stor, hvorfor skal du da gjennomføre disse endringene? Svaret er enkelt: du har sannsynlighet ikke har noe valg! Om du ikke gjør det, går kundene til konkurrenter som leverer bedre og billigere tjenester takket være bruk av ny teknologi. Valget er ditt.

 

Den digitale reisen. 5 praktiske ledertips

 1. Digitiser!
  Hvis du ikke allerede har gjort det, digitiser det du kan! Dette handler egentlig bare om at noe som før var analogt blir gjort digitalt. Skal du lykkes i ditt digitaliseringsarbeid må disse underliggende “byggeklossene” i bedriften din være digitale.

 2. Bruk KISS når du digitaliserer
  På samme måte som dyktige ledere er direkte og enkle i sin kommunikasjon (de praktiserer KISS - Keep It Simple Stupid), så gjelder det å ikke gjøre digitaliseringsprosjekter for omfattende og kompliserte. KISS kan også brukes i prosjektarbeid, ikke bare i formidling.

  Ikke prøv å lage den perfekte digitale løsningen som dekker alt, det tar tid og sjansen for å feile blir større. Dessuten jobber tiden mot deg. Teknologien endrer seg i en rasende fart, og hvis du prøver å lage en perfekt løsning som tar tid, vil du sannsynligvis allerede være teknologisk akterutseilt når den nye løsningen endelig lanseres. Fokuser først på mindre prosjekter hvor gevinstene er tydelige og ta det derfra. Hypoteser testes ut, vurderes og gjentas om nødvendig. Lær av prosessen, og husk å dele erfaringene med resten av organisasjonen.

 3. Vær «paranoid»
  Med riktig bruk av digital teknologi kan hvem som helst bli din konkurrent i morgen. Vær alltid på utkikk etter potensielle konkurrenter, de er ikke nødvendigvis i din nåværende bransje. Ikke glem å sette teknologi oppstarter på denne listen. Sørg for å utfordre nåsituasjonen i organisasjonen: Hvordan står det til med kundene, tilfører dere reell verdi, og hvordan bli bedre? For inspirasjon, sjekk Amazons «Dag 1» leveregel.

 4. Lær deg teknologi
  Nei, jeg mener ikke at du må lære deg å kode. Men som leder må du forstå hva som finnes av teknologiske muligheter og hvordan de kan brukes på en verdiøkende måte på eksisterende og nye områder. Vær nysgjerrig; les, spør og lær. Innføring av ny teknologi har allerede ført til store endringer i hvordan virksomheter opererer og leverer verdi til kunder og brukere. Dette må du ha et aktivt forhold til.

 5. Krabbe og gå før du prøver å sykle
  Det er ikke prislappen på teknologien som gjør den digitale transformasjonen så dyr og ofte feilslått. Det er derimot et urealistisk ambisjonsnivå, feil kompetanse og mangel på riktig fokus som er problemet. Teknologi er billig, det er alt rundt som gjør at slike prosjekter blir dyre. Digitale endringer er vanskelige og krevende. Ikke gjør det vanskeligste først. Se på de 3 digitaliseringsfasene, og fokuser på fase 1 (digitisering) og fase 2 (digitalisering) først. Når du har lykkes med noen flere digitalseringsløp i fase 2, er du også bedre rustet til å ta fatt på fase 3 (digital transformasjon). Det er bedre å ha lært å krabbe og gå - før du setter deg på sykkelen for å sykle.

Skal du digitalisere? Gjør dette først!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Petter Løken

Petter var tidligere ansvarlig for forretningsområdet Business Technology i Azets. Som entreprenør, bedriftsleder og rådgiver brenner han for digitalisering og ledelse.