Navn: Preethi Rasmussen

Stilling: Teamleder for ADP lønn 

Arbeidssted: Oslo, Bjørvika

Preethi er teamleder for lønnsteamet Automatic Data Processing (ADP). Hun overvåker den daglige driften opp mot vår samarbeidspartner ADP lønn. Her påser hun at reglene er i samsvar mot ADP, samt oppfølging av serviceleveransen og KPIer. I tillegg er hun involvert i ulike prosjekter sammen med ADP og Azets sin implementeringsgruppe. 

Det er mange som spør meg om hva ADP er. ADP er Azets sin største kunde i Norden. ADP er et av de største amerikansk-baserte selskapene i verden, som tilbyr strømlinjeformede lønnstjenester på et globalt nivå. I de landene som de ikke befinner seg i - som Skandinavia, bruker de underleverandør (i dette tilfelle Azets) til å levere lønnstjenester til sine kunder. Ettersom vi betjener ADP som kunde, er vi dermed pålagt å følge en svært streng prosess som skal være i samsvar med ADP sine standarder. 

Hvordan har karrieren din utviklet seg i Azets?

Min karriere så langt i Azets har hatt en rask og spennende utvikling. Jeg startet først som lønnskonsulent i september 2014, hvor jeg hadde en svært bratt læringskurve. Etter et år flyttet jeg over til ADP lønnsteam, fremdeles som konsulent. Etter fire måneder ble jeg teamleder. Mine arbeidsoppgaver i de ulike rollene har både vært varierende og utfordrende. 

Hva er det beste med å jobbe i Azets?

Azets er den største partneren for ADP-kunder i Norge, og muligens hele Norden. Jeg har fått muligheten til å jobbe på et spennende team på et nordisk nivå. Det å få muligheten til å arbeide med flere spennende prosjekter innenfor blant annet automatisering, robotisering og med nearshoringen vi har i Romania er veldig lærerikt, og har gitt meg en spennende personlig utvikling. Det finnes flere ulike muligheter i Azets, men man må være proaktiv og gripe mulighetene når de byr seg. 

Hvilken Azets-verdi identifiserer du deg mest med og hvorfor? (Accurate, Personal, Responsible, One step ahead)

Jeg identifiserer meg mest med Responsible. Først og fremst er jeg ansvarlig for mitt team og mine kollegaer, og sørge for at de har et godt arbeidsmiljø og en fin arbeidshverdag. Det er viktig for meg at de gleder seg til å komme på jobb og er engasjert i hva de gjør. Jeg er også ansvarlig for mine kunder og ADP, og sørger for at vi daglig leverer i samsvar med deres forventninger. 

Hvordan ser du på fremtiden for Azets?

Jeg ser på fremtiden min i Azets som veldig spennende og interessant. Azets er bransjeledende og One step ahead på flere områder. Jeg ser for meg at det er flere gode karrieremuligheter videre for meg i Azets. 

<< Tilbake