Navn: Anette Steinsland

Stilling: RS leder Agder og avdelingsleder

Arbeidssted: Kristiansand

Anette arbeider som avdelingsleder i Kristiansand og Ressursenter leder i Agder. I Agder er det ca 60 ansatte fordelt på 4 lokasjoner, hvor hun er ansvarlig for resultatene som leveres, salg, kapasitet, kvalitet, leveranse generelt og de ansatte. 

Hvordan har karrieren din utviklet seg i Azets?

Jeg begynte som rådgiver i Advisory i januar 2015 på avdelingen i Kristiansand. Høsten 2015 gikk jeg inn i et års vikariat som Teamleder på regnskap. 1.september 2016 startet jeg som avdelingsleder i Kristiansand og fra 1. januar 2018 fikk jeg forespørsel om å påta meg rollen som Ressurssenter leder i Agder.

Hva er det beste med å jobbe i Azets?

Det jeg liker best med Azets er alle mulighetene som en har innenfor et stort selskap og at det til tross for et stort selskap er uformelt og korte beslutningsveier. I tillegg er det viktig å ha det gøy på jobb, så kollegaene mine er også superviktige.

Hvilken Azets-verdi identifiserer du deg mest med og hvorfor? (Accurate, Personal, Responsible, One step ahead)

Jeg kjenner meg egentlig godt igjen i alle sammen, men Personal appellerer nok aller mest. Jeg er opptatt av mennesker og relasjoner. Det å se hverandre og det å være gode mot hverandre både internt og ut mot kunder. Jeg har tro på langsiktig tenkning og at gode relasjoner og samhold gir et godt fundament for effektiv og lønnsom butikk. Som tidligere revisor følger Accurate hakk i hæl.

Hvordan ser du på fremtiden for Azets?

Jeg har stor tro på fremtiden! Bransjen er i konstant endring, så utvikling og endringer vil derfor være en stor del av vår hverdag også fremover. Jeg tror og har forventning til at Azets skal være lengst fremme når det gjelder teknologi, og at vi alle sammen er økonomisjefer for kundene våre.

<< Møt flere ansatte