top banner image
 
 
 

Økonomisjefforum

Flere ganger i året arrangerer Azets Økonomisjefforum sammen med ulike partnere.

Når nye forumer er på plass, legges informasjon ut på denne nettsiden.

Tidligere år har Økonomisjefforum vært arrangert i Trondheim og Verdal med stor suksess.

 

Hva er økonomisjefforum?

Økonomisjefforum er en felles arena for økonomisjefer, økonomiansvarlige og ledere i Trøndelag, der vi møtes for faglig påfyll, erfaringsutveksling og gode diskusjoner. 

Vi har arrangert økonomisjefforum flere ganger i året i siden 2010, noen år som  som webinar. Nå er det fysiske arrangementer.

Det planlegges arrangementer i 2023

Nye arrangementer vil informeres om her.