Internasjonalisering dame forklarer
 
 
 

Internasjonalisering

En trygg og gjennomtenkt inngang til nye markeder enten det er norske selskaper som skal ut i verden eller utenlandske selskaper som etablerer seg i Norge.

Få hjelp til internasjonalisering

 

Bli kjent med nye markeder

Vi kan bistå med etableringen av selskapet, passe på at lover og regler ivaretas og at selskapet får den innsikten de trenger for å oppnå suksess i Norge.

Erfaringsvis er det mange ting som kan gå galt når et utenlandsk foretak skal gjøre forretning i Norge, og som regel gjør de fleste feil en eller annen gang. Det samme gjelder for norske bedrifter som skal ut i verden. Med erfaring og dedikasjon bistår vi deg med å bli kjent med ditt nye marked, hjelper deg med å velge rett metode for etablering, tilpasse deg lokale lover og regler og i samarbeid posisjonerer virksomheten din for suksess.

Internasjonalisering

Det er to typer tjenesteområder vi jobber med når det kommer til internasjonalisering: virksomheter fra andre land som skal gjøre forretning i Norge, og virksomheter fra Norge som ønsker å gjøre forretning i andre land. Listen under til venstre gjelder like mye for begge veiene.

Gjøre forretninger i Norge

Erfaringsvis er det mange ting som kan gå galt når et utenlandsk foretak skal gjøre forretning i Norge - og som regel gjør de fleste feil en eller annen gang. Da må vi vite hva vi skal gjøre og hvordan vi kan bistå kunden.

Noe virksomheter som skal til Norge må huske på er:

  • Utenlandske nøkkelpersoner må ha gyldig norsk ID - et D-nummer.
  • Rett selskapsform må velges ut i fra behov og planer fram i tid. Det vanligste er å stifte et AS, men mange velger også et NUF. Joint venture og franchise er også populære modeller for å etablere seg i Norge. Vi kan fordelene og ulempene og kan bistå kunden med rett valg
  • Lover og regler om regnskapsføring, skatter og avgifter, lønn og personal er meget viktig og svært vanskelig om man er helt ny.
  • En klassisk tabbe er å anta at samme modell, produkt og tjeneste som fungerer i hjemlandet også vil fungere her. Kjenn markedet ditt, få hjelp til en markedsanalyse!
  • Utenlandske foretak tror ofte at de klarer etableringen og driften i Norge selv, men det gjør de ikke, de må som regel ha hjelp.

Vi kan bistå kunden med etableringen av selskapet, passe på at lover og regler ivaretas og at selskapet får den innsikten de trenger for å oppnå suksess i Norge.

Gjøre forretninger utenfor Norge

Norge er et flott land, men lite. Enkelte hjemmemarked til bedrifter er tettstedet de kommer fra, byen med 200 000 innbyggere, eller de har forretningen på internett og i teorien hele verden. Enkelte bedrifter er såkalte "born globals" som bare må ut i verden på grunn av produktet/tjenestens verdi for mange, mens andre virksomheter bygger sten for sten og tar steget ut fra byen, så regionen, så Norge og Norden og til slutt ut i Europa.

Når din bedrift er klar for internasjonaliseringen står vi klare til å bistå. Med erfaring og dedikasjon bistår vi deg med å bli kjent med ditt nye marked, hjelper deg med å velge rett metode for etablering, tilpasse deg lokale lover og regler og i samarbeid posisjonerer virksomheten din for suksess.

Få hjelp til internasjonalisering

Snakk med våre eksperter på rådgivning

Mats Lorentsen Head of Advisory Midt/Nord

Mats Lorentsen

Head of Advisory,
Business Development & Sustainability
 

Truls Christian Waage

Head of Advisory,
Financial and business management

Få kontakt med en rådgiver

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.