top banner image
 
 
 

Regnskap for industri

Bedre kontroll og full oversikt over økonomien. Regnskap, lønn og rådgivning skreddersydd for industrien.

Få løst oppgavene dine 

 

En sunn økonomi er fundamentet for norsk industri

God økonomi gir flere muligheter og sikrer fremtidige arbeidsplasser for norsk industri. Med Azets på laget får du lang erfaring og solid kompetanse, hjerte for ditt selskap og sterk gjennomføringsevne – i kombinasjon med markedets råeste teknologi. Våre 3.200 dedikerte medarbeidere, fordelt på over 80 kontorer i hele Norden, betjener flere enn 22.000 kunder.

Strategiske råd som skaper verdi

Azets har i mange år levert tjenester innenfor regnskap og lønn til nær sagt alle typer industri i Norge. Vi betjener alt fra internasjonale virksomheter til små oppstartsbedrifter. Kundene våre nyter godt av råd og innsikt knyttet til likviditet, lagerstyring og eksport. Azets’ spesialister på strategisk rådgivning tilfører bedriften din reell verdi gjennom råd og hjelp til tryggere prosesser innenfor transaksjonsstøtte, internasjonalisering, skatterett og selskapsrett og management for hire.

    
    
    
Regnskap for industri

Spesialister på industri

Å drive en industribedrift på Nordvestlandet er noe helt annet enn å drive et arkitektfirma på Aker Brygge. Selv om regnskap i utgangspunktet følger de samme prinsippene, må en industribedrift ta helt andre hensyn. Slik som i regnskapet. Det spenner fra føring av ulike lagre (råvarer, halvfabrikata, ferdige varer) til likviditetsstyring i tilfeller når råvarer skal kjøpes inn, produseres, lagres og transporteres før pengene kommer inn fra kunde. Azets tilbyr regnskapsførere, lønnskonsulenter og rådgivere som kan løse en rekke av dine oppgaver innenfor regnskaps- og lønnsadministrasjon. Det er også vesentlig forskjell på en industri som har linjeproduksjon eller prosjektproduksjon.

Lager

Eksport

Likviditet

Lønn

Investeringer

I Azets har vi valgt å dele bransjen inn i fire hovedkategorier: næringsmiddel, møbel, mekanisk og andre. Prinsippene innenfor lønn og regnskap er relativt like, men når det kommer til rådgivning skiller det likevel en god del. Våre team med spesialister sitter klare til å bistå innenfor alle disse områdene.

Lager og logistikk

Det er flere inndelinger som kan brukes på lager, men innenfor industri er det vanlig å dele mellom lager av råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer. For større industri er lager utelukkende knyttet til aktuelle prosjekt. Kontroll på lager handler først og fremst om å kunne levere varer til riktig tid, men lager påvirker også likviditeten til selskapet.

Ordrebasert fakturering står også sentralt i industrisektoren. Gode systemer for lagerstyring, ordre og fakturering bidrar både til effektivisering av prosesser, bedre kontroll, økt lønnsomhet og bedre likviditet. 

 
Lønnsutbetaling pengesekk

Lønn

Slik industrien har utviklet seg, har den relative lønnskostnaden blitt en lavere andel av det totale kostnadsbildet. Det er fortsatt krevende forhold innen industri, men Azets har både kompetanse og systemer til å møte disse utfordringene. Det er blant annet akkord og tariff som krever mye av oss som leverandør, samt skiftordninger som krever gode systemer for timeregistrering. 

Investeringer

Ser vi over et langt perspektiv har industrien dreiet fra høye lønnskostnader til tunge investeringer i maskiner og utstyr. Finansiering, anskaffelse og anleggsregister er momenter som kommer opp.

Eksport

Et av de områdene som ofte kommer opp, som er et viktig kompetanseområde for oss som leverandør, er eksport. Azets er en del av CogitalGroup og har derfor et bredt internasjonalt nettverk i ryggen. Dette har gitt oss solid kompetanse på handel mellom land, sett fra et regnskapsperspektiv.  

Likviditet

For industri handler likviditet først og fremst om å ha penger nok til å kjøpe inn varer, produsere, levere og få inn penger. Dette er som oftes en tidkrevende prosess fra du kjøper inn råvarene og betaler for disse, til varene er levert og betalt. Er det store partier skal det betales store summer før pengene kommer inn fra kunden. Det vil også være relativt store vedlikeholdskostnader og investeringer som kan være krevende for likviditeten i selskapet. Azets har dyktige rådgivere og konsulenter som aktiv jobber med alle aspekt som påvirker likviditeten i selskapet.  

Juridisk bistand og rådgivning

Som kunde hos oss har du også tilgang på solid juridisk kompetanse. Våre eksperter kjenner industribransjen godt og kan hjelpe deg med en rekke temaer innenfor arbeidsrett, slik som midlertidige ansettelser, utenlandske arbeidstakere, del- og overtid, oppsigelse og HMS. I tillegg har vi kompetanse på en rekke andre områder:

  • Kontraktsrett mellom industribedrift og kunde. Ofte utfordring.
  • Eierforhold og selskapsstruktur
  • Skatte- og avgiftsrådgivning
  • Kontraktsrett (leiekontrakter, leverandøravtaler m.m.)
  • Personvern og kontrolltiltak
  • Styrearbeid og styreansvar
  • Pengekrav
  • Sivilprosess

Les mer om juridisk bistand hos vår partner Magnus Legal

rådgivning
    
    
    
Rådgivningstjenester

Rådgivning (advisory)

Verdiskaping. Involvering. Ekte engasjement. Azets Advisory utvikler og støtter virksomheter i deres vekst.

Se våre tjenester

CoZone mobil

Alt tilgjengelig på nett

Alle regnskap er tilgjengelig i vår nettbaserte økonomi- og lønnsportal CoZone. Gjennom denne nettportalen kan du sende inn grunnlag, godkjenne dokumenter for regnskap og lønn og se på oversiktlige rapporter tilpasset din restaurant. Det har aldri vært enklere å samhandle med din regnskapsfører og lønnskonsulent. Elektronisk fakturaflyt, fakturering, rapportering og administrasjon – akkurat når og hvor du vil. 

Møt våre eksperter

"Kontinuerlig kontroll og oppfølging av selskapets likviditet gjør at svingninger og «problemperioder» kan oppdages tidligere. Samtidig gir det mulighet for å frigjøre kapital som kan investeres med høyere avkastning."
June Hjelle, rådgiver
    
    

"Prosjektregnskapet er mer enn en oppstilling av inntekter og kostnader knyttet til prosjektet. En god prosjektrapport gir et bilde av prosjektets status, økonomiske inntjening og fungerer som beslutningsgrunnlag. Når er ditt prosjekt lønnsomt, og hvordan vil du sikre at den planlagte lønnsomheten oppnås?"

Helene Forså Lien, rådgiver ved vårt kontor i Drammen

"Menneskene er bedriftens viktigste ressurs. Det handler om å utvikle hver enkelt medarbeider sine sterke sider til det beste for bedriftens felles mål og strategi. Azets sine tekniske og elektroniske løsninger gjør at de mennesklige ressursene i bedriften får styringsverktøy og måleinstrumentene de trenger for å gi gode beslutningsgrunnlag. Azets sine rådgivere har bred og dyp kunnskap om mennesklige ressurser, forretningsdrift og prosesser. Vi vil gjennom samarbeid og utveksling av kompetanse og erfaring hjelpe deg og bedriften til å nå mål og overordnede strategier."
Dag Osborg, rådgiver

Kontakt oss gjerne

Ønsker du er prat om regnskap og lønn for industri? Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg i løpet av kort tid.

Du kan også ringe:

40 10 40 18

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.