Firmabil – nå blir elbilen mye dyrere

Lønn & HR | 12.10.2017

av Tormod Johansen

I mange år har det vært svært gunstig å ha elbil som firmabil. Årsaken er at elbiler har blitt verdsatt til 50 prosent av listepris. Nå foreslår Finansdepartementet å skrote ordningen og heller innføre de samme reglene som for ordinære personbiler med bensin- eller dieseldrift.

Forslaget begrunnes med at en rekke elbilmodeller nå vurderes som et reellt alternativ til mange bensin- og dieselbiler, og stadig flere modeller kommer til. Fordelen av en elbil som firmabil bør da verdsettes på samme måte som andre biler.

Det vil fortsatt være mange fordeler ved å ha en elbil, slik som fritak for merverdiavgift, favorisering ved parkering, bompasseringer, ferger og muligheten til å benytte kollektivfelt.

Vesentlig skatteøkning

For en elbil med listepris på kr 350.000 vil økningen i skattepliktig fordel være på kr 47.410, forutsatt at arbeidstaker disponerer bilen hele året (regnet ut fra samme grenseverdier som i 2017).

For en elbil med listepris på kr 800.000 (for eksempel en Tesla) vil økningen i skattepliktig fordel være kr 80.000, forutsatt at arbeidstaker disponerer bilen hele året (regnet ut fra samme grenseverdier som i 2017).

Arbeidstakers kostnad vil være skatten på disse beløpene. I tillegg blir arbeidsgiver belastet med arbeidsgiveravgift på brutto fordel av firmabil.

Kommer i tillegg til vektavgiften for tyngre elbiler

Regjeringen foreslår å avvikle fritaket for engangsavgift for elbiler, men at elbiler gis vektfradrag på linje med ladbare hybridbiler. De fleste elbiler vil fremdeles ikke betale avgift. Bare tunge elbiler, med vekt over to tonn, vil få engangsavgift.

Dette vil igjen kunne bety at listeprisen på enkelte dyrere elbiler vil øke, noe som igjen får betydning for firmabilbeskatningen.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.