To damer i rekrutteringsprosess
 
 
 

Rekruttering via rekrutteringsbyrå

Vi gjennomfører rekrutteringsprosesser av ledere og fagspesialister på en kvalitetssikret og profesjonell måte. Rekruttér dine ansatte trygt via rekrutteringsbyrå.

Få hjelp til rekruttering

Rekruttering og utleie av fagspesialister og ledere

Å rekruttere dine fremtidige ansatte er en kritisk prosess som vil ha stor betydning for utviklingen av din virksomhet. Vi er opptatt av at våre kunder får den best egnede kandidaten og at kandidaten opplever prosessen som etisk og rettferdig - vi er din profesjonelle rekrutteringsrådgiver.

Azets People sine erfarne og DNV-sertifiserte rekrutterere gjennomfører search og annonserte rekrutteringsprosesser på en kvalitetssikret og profesjonell måte - dette reduserer risiko for feilansettelse.

Rekrutteringstjenester - Hvordan skal du nå bredt ut og samtidig nå den rette kandidaten?

Rekruttering handler om å tiltrekke seg og velge ut de rette kandidatene. En feilansettelse kan koste dyrt.  Derfor tilbyr Azets også annonsepakker og testing av de aktuelle kandidatene som del av rekutteringstjenestene.

Annonsepakker

Vi tilbyr deg som kunde en unik annonsepakke som vil være med å gi ditt firma og rekrutteringsprosessen ekstra oppmerksomhet. Vi vet at gode annonser som nettopp gir oppmerksomhet øker interesse og klikk fra potensielle søkere. Noe av det vi tilbyr:

  • Annonsering på kandidatportal og hjemmesider
  • Stillingsutlysning på Finn.no 
  • Unike annonser for sosiale medier

Testing av kandidater

For å sikre at rett kandidat blir tilbudt stillingen. Vi bruker tester til å skille mellom finalekandidater og måle kandidatenes kompetanse, ferdigheter og egenskaper opp mot ønskede. Våre rådgivere er sertifisert på ulike testverktøy.

  • Psykologiske-/personlighetstester
  • Evnetester
  • Regnskapstester

Ofte stilte spørsmål ved rekruttering

Hvordan gjøre en god onboardingsprosess ved en rekruttering?

En god onboarding prosess er viktig og vil gjøre at den nyansatte føler seg inkludert og vel tatt i mot av bedriften. En god onboardingsprosess bør minimum inneholde følgende: Informasjon til kollegaer, Informasjon til medarbeider før oppstart, Arbeidsplass i orden med nødvendig utstyr, Fremdriftsplan med opplæring og fadder, Medarbeidersamtaler underveis i prøvetiden

Hvordan starte en god rekrutteringsprosess?

Utgangspunktet for all rekrutteringsbistand er at man har en grunnleggende forståelse for behovet. Derfor er det viktig å gjøre en jobbanalyse i forkant.

Hva inneholder en jobbanalyse i en rekrutteringsprosess?

En jobbanalyse skal avdekke: plassering i organisasjonen Rapporteringsvei, Viktigste arbeidsoppgaver og ansvar, Klassifisering av viktighet av oppgaver, Målsetting med ansettelsen, Forventinger til personen, Utdanning og erfaring, Ønsket kunnskap som språk og IT, Personlighetsønsker, Oppstartstid, Lønnsnivå.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt!