top banner image
 
 
 

Innleie IT-konsulenter og teknologi

Hos Azets kan du leie inn IT-konsulenter og IT-ledere. Vi tilbyr dynamiske og tjenestebaserte innleiemodeller på IT. Som eksperter på IT og digitalisering, vet våre konsuletner hvor viktig digital kompetanse er for å kunne ta riktige beslutninger for bedriftens fremtid.

Lei inn IT-kompetanse - ta kontakt

 

Management for hire på IT

Bedriften din er kanskje inne i endringer og det er et behov for ny kompetanse for å lede dette. For å gjennomføre endringsprosesser kan det være lønnsomt å leie inn en erfaren og overkvalifisert leder med dokumenterte resultater til å lede prosessene. Gjennom Azets får du på kort varsel leid inn kvalifiserte ledere for å dekke et kritisk kompetansegap i organisasjonen.  I slike situasjoner vil det være unødvendig eller umulig å besette en permanent stilling på kort varsel. I tillegg er det kanskje ingen internt i organisasjonen som er kvalifisert, eller som kan unnværes til å tre inn i stillingen. 

Få på plass rett IT-kompetanse

  • Rask tilgang på riktig lederkompetanse i en avtalt periode
  • Erfaring fra tilsvarende stillinger
  • Høyt kvalifiserte profesjonelle ledere
  • Ingen historiske eller personlige bindinger til organisasjonen
  • Rask oversikt på hva som er viktig å gjennomføre
  • Målrettet  og effektiv gjennomføring av oppgavene
  • Ingen trussel for andre ledere i bedriften

Management for hire innen IT i en vekstfase eller som endringsledelse

I tillegg til å få dekket kortsiktige, eller akutte behov, så vil våre ledere også kunne tilføre langsiktig kundeverdi i vekstfaser ved hjelp av forretningsutvikling eller diversifisering. Her vil våre lederkandidater kunne tilføre helt ny kompetanse med  en god fot innenfor digitalisering av forretninger. 

Har bedriften som mål å gjøre større endringer, vil en innleid leder fra Azets sørge for å styre stødig mot målene som blir satt.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Midlertidig leder, umiddelbare resultater

Ta en uforpliktende prat med oss om hvordan management for hire kan løse ditt midlertidige behov for ledere og spesialister raskt og effektivt. Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg i løpet av kort tid eller kontakt en ekspert direkte:

 
Petter Løken
Head of Business Technology

Tel: +47 928 45 214

LinkedIn: linkedin.com/in/petterloken

Twitter: @plviews