Daglig leder bedrift SMB
 
 
 

Azets SMB-barometer

Azets SMB-barometer - en rapport som beskriver tilstanden på det nåværende og fremtidige forretningsklimaet. Et perspektiv fra de små og mellomstore bedriftene.

Last ned rapporten for 2022

Selskaper over hele Europa viser styrke og motstandskraft

SMB-ene fortsetter å tilpasse forretningsmodellene sine, viser Azets SMB-barometer. Bedriftene takler usikkerhet med utholdenhet og beviser hvorfor de er ryggraden i vår økonomi.

Resultatene fra Azets' SMB-barometer ble satt sammen kort tid før konflikten i Ukraina brøt ut. Påvirkningen på den globale økonomien og virksomhetene er stor, men problemstillingene og prioriteringene som SMB-er trekker frem i rapporten er fortsatt svært relevante.

I rapporten kan du lese om selskapenes økonomiske utsikter, daglige utfordringer, muligheter og prioriteringer.

Studien ble utført i januar 2022 av Echo Research på vegne av Azets. 1093 selskaper i Norden og Storbritannia deltok.

Brosjyre SMB barometer

Last ned rapporten for 2022 her

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Nøkkelfunn SMB-barometer | 2021:

I undersøkelsen vi hadde i 2021, ble disse nøkkelfunnene trukket frem:

  • Tilpasningene etter pandemien er SMB-enes største mulighet og trussel
  • SMB bedrifter i Norden ser mer på muligheten og nødvendigheten av digitalisering enn britiske selskaper
  • 68% av virksomhetene som svarte på undersøkelsen forventer at økonomien vil bli bedre de neste 12 månedene
  • 56% planlegger å investere i virksomheten i løpet av de neste 12 månedene

SMB-barometer 2021 utført av Azets ble publisert 9. august 2021. Undersøkelsen intervjuet 760 ledere i Norden og Storbritannia fra selskaper med en omsetning på opptil 60 millioner euro og / eller maksimalt 250 ansatte.

SMB-segmentet står for 99 % av bedriftene over hele Europa og sammen står de sentralt i  økonomien. Azets spiller en betydelig rolle i å forbedre virksomheten til våre kunder. Vi ønsker å bidra til å heve stemmen til SMB-er slik at deres behov virkelig blir hørt og adressert.