Daglig leder bedrift SMB
 
 
 

Azets SMB Barometer SMB-er i Norden og Storbritannia ser lyst på fremtiden

 Dette viser Azets' første SMB Barometer.

 

Nøkkelfunn SMB Barometer:

  • Tilpasningene til verden post-Covid er SMB bedriftenes største mulighet - og trussel
  • SMB bedrifter i Norden fremstår som mye mer oppmerksomme på både muligheten og nødvendigheten av digitalisering og automatisering enn britiske selskaper
  • Mer enn to tredjedeler (68 %) av virksomhetene som svarte på undersøkelsen, sier at de forventer at økonomien vil bli bedre de neste 12 månedene
  • Mer enn halvparten (56 %) av alle bedrifter som deltok i undersøkelsen, sa at de planlegger å investere i virksomheten i løpet av de neste 12 månedene

Her kan du laste ned hele SMB-rapporten

sme_barometer_brochure_download_fitted.jpg

Last ned

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Runar Leite, administrerende direktør i Azets i Norge, gir følgende kommentar i forhold til Azets SMB Barometer og funnene som har kommet frem:

Covid-19 har utvilsomt skapt noen kontraster i SMB-markedet ettersom noen bransjer har blitt hardt rammet, mens andre blomstrer. Det er rimelig å si at pandemien har vært en akselerator for teknologi, effektivitet og ikke minst ledelse, og tallene fra det norske SMB-markedet viser en klar retning fremover. Vi forventer økt vekst og større investeringsvilje - Norge er klar til å bygge videre på erfaringene det siste året, og effektivisering og digitalisering er nøkkelord her.

SME Barometer utført av Azets, en ledende leverandør av tjenester innen regnskap, lønn, HR og rådgivning og teknologiske løsninger, ble publisert 9. august 2021. Undersøkelsen intervjuet 760 ledere i Norden og Storbritannia fra selskaper med en omsetning på opptil 60 millioner euro og / eller maksimalt 250 ansatte.