Deltager på kurs
 
 
 

Lønnsdagen 2018

Som arbeidsgiver bør du ha grunnleggende kunnskap om rutiner og regelverk innenfor lønn og HR. På Lønnsdagen 2018 får du tilført kompetansen du trenger for å effektivisere personaladministrasjonen i din bedrift!

KURS | Høsten 2018 | 12 steder

 

Om kurset

Som arbeidsgiver er det viktig å ha grunnleggende kunnskap om rutiner og regelverk som påvirker dine ansatte. Det har skjedd flere viktige endringer i 2018 som vil ha stor påvirkning på alle bedrifter.

Reglene for dekning av reiseutgifter er vesentlig endret, og påvirker alle arbeidsgivere som har ansatte som er på reise. I tillegg ble det vedtatt nye regler for naturalytelser som trer i kraft fra 1. januar 2019.

De nye reglene for beregning av sykepenger samt digitale sykmeldinger gjennomgås også. Du får også en gjennomgang av andre viktige temaer som ferieavvikling mot slutten av året, firmabiler, dekning av mobil og bredbånd, foreldrepenger og arbeidstid.

Nytt av året er at vi også har et tilbud til deg som bruker Visma Lønn. Her får du en gjennomgang av nyheter i systemet, årsavslutning samt «tips og triks» for å utnytte systemet mer effektivt.

Lønnsdagen 2018 gir deg kunnskapen du trenger for å få en mer effektiv personaladministrasjon.

 

Etterutdanning

Azets Insight vurderer kurset til å gi følgende timer med etterutdanning:

Tema Regnskapsførere Revisorer
Lønnsregler - skatt 3,5 timer skatt 3,5 timer skatt
HR og personal 3,5 timer rettslære 3,5 timer annet
Visma Lønn systemkurs 3,5 timer annet 3,5 timer annet
CoZone Ingen etterutdanning Ingen etterutdanning

Målgruppe

Dette er kurset for deg som er arbeidsgiver og har ansatte, enten du har satt bort lønnen til en regnskapsfører, er personalansvarlig, attestasjonsansvarlig eller på annet vis jobber med lønn.

Pris

Du kan velge å bli med på halve eller hele dagen:

 • 2490 kroner for halve dagen
 • 3490 kroner for hele dagen

I tillegg tilbyr vi 1 time gratis demonstrasjon av CoZone (som byttet navn fra Azets Work 8. oktober).

Datoer og steder

 • 23. oktober i Tønsberg - Fjordgaten 9, 3125 Tønsberg
 • 25. oktober i Stavanger - Kanalsletta 2, 4052 Stavanger
 • 30. oktober i Trondheim - Skonnertvegen 7, 7053 Ranheim
 • 31. oktober i Tromsø - Sjølundvegen 1, 9016 Tromsø
 • 5. november i Larvik - Elveveien 34, 3262 Larvik
 • 7. november i Ålesund - Høgvollvegen 8, 6018 Ålesund
 • 8. november i Bergen - Kanalveien 7, 5068 Bergen
 • 14. november i Gjøvik - Bakkegata 14, 2821 Gjøvik
 • 15. november i Kristiansand - Dronningens gate 3, 4610 Kristiansand
 • 21. november i Fredrikstad - Dikeveien 16, 1661 Fredrikstad
 • 28. november i Sandvika - Malmskriverveien 4, 1337 Sandvika
 • 30. november i Oslo - Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo

Påmelding

Agenda

09.00 - 12.00: Lønnsdagen

Første del av dagen handler om temaer knyttet til lønn. Deltagelse på kun første del koster 2490 kroner.

Lønnsregler - skatt

Diett - nye regler i 2018

 • Statens særavtaler - endring fra 22. juli 2018
 • Trekkregler - gjeldende fra 1. januar 2018
 • Reiseregningskravene

Naturalytelser

 • Nye regler for beskatning av gaver, overtidsmat, rabatter samt ytelser fra tredjeparter som bonuspoeng mm.

Andre temaer

 • Lønn mv opptjent i 2018 som betales i 2019
 • Halv skatt før jul
 • Firmabiler og yrkesbiler
 • Mobiltelefon og bredbånd

Ferie

 • Avvikling av restferie
 • Overføring av ferie

12.00 - 13.00: Lunsj for alle deltagere

Etter lunsj deles deltagerne opp og kan velge mellom følgende 3 alternativer:

13.00 - 15.45:
HR og personal

1000 kr.

 • Foreldrepenger
 • Sykepenger
 • Digitale sykemeldinger
 • Arbeidstid

13.00 - 15.45: Systemkurs i Visma Lønn

1000 kr.

Denne delen er for deg som kjører lønn selv og bruker systemet Visma Lønn. Vi går gjennom:

 • Nyheter
 • Årsavslutning
 • Tips og triks

13.00 - 13.45: Demonstrasjon av CoZone

Gratis

Denne delen er for deg som har satt bort lønnen til Azets og bruker eller er nysgjerrig på vår kundeportal.

 • Nyheter
 • Funksjonalitet
 • Mm.

Påmelding

Lønnsdagen

Dato:: 23.okt
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Tønsberg
Model.NoteHeadline: Kurs

Lønnsdagen

Dato:: 25.okt
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Stavanger
Model.NoteHeadline: Kurs

Lønnsdagen

Dato:: 30.okt
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Trondheim
Model.NoteHeadline: Kurs

Lønnsdagen

Dato:: 31.okt
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Tromsø
Model.NoteHeadline: Kurs

Lønnsdagen

Dato:: 05.nov
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Larvik
Model.NoteHeadline: Kurs

Lønnsdagen

Dato:: 07.nov
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Ålesund
Model.NoteHeadline: Kurs

Lønnsdagen

Dato:: 08.nov
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Bergen
Model.NoteHeadline: Kurs

Lønnsdagen

Dato:: 14.nov
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Gjøvik
Model.NoteHeadline: Kurs

Lønnsdagen

Dato:: 15.nov
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Kristiansand
Model.NoteHeadline: Kurs

Lønnsdagen

Dato:: 21.nov
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Fredrikstad
Model.NoteHeadline: Kurs

Lønnsdagen

Dato:: 28.nov
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Sandvika
Model.NoteHeadline: Kurs

Lønnsdagen

Dato:: 30.nov
Tid: 09.00 - 15.45
Hvor: Oslo
Model.NoteHeadline: Kurs