Lær deg å elske reiseregningen!

Et nettkurs med Azets
 

Reiseregninger og reiseoppgjør skaper utfordringer for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Er du oppdatert på reglene for dekning av dine ansattes reiseutgifter?

På dette kurset får de en gjennomgang av reglene for behandling av både utgiftsrefusjoner og utgiftsgodtgjørelser.

Mange private arbeidsgivere bruker særavtalene som grunnlag for utgiftsdekning, og i dette kurset får du en gjennomgang av hva som kan kreves i henhold til disse avtalene.

Vi ser også på hvordan du som arbeidsgiver skal forholde deg til reglene for skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsrapportering i a-meldingen.

Kursinnhold – temaer

 • Hva kan arbeidstaker kreve å få dekket av reiseutgifter?

  • Særavtalene i staten

  • Andre avtaler

 • Diettgodtgjørelse på reise uten overnatting

 • Diettgodtgjørelse på reise med overnatting

 • Nattillegg og overnattingsdekning

 • Bilgodtgjørelse

 • Refusjoner / reiseutlegg

Innen hvert tema tar vi for oss:

 • Reglene i statens særavtaler

 • Trekkreglene

 • Reglene for arbeidsgiveravgift

 • Innrapportering i a-meldingen

Kurset holdes 8. februar 2018 kl. 09.00-11.30. Kurset varer i 2,5 t.
Det koster 1950,- kr. 
Påmelding er bindende.

Målgruppe

Kurset er laget for ledere, lønns- og personalmedarbeidere, og krever ingen spesielle forkunnskaper.

Etterutdanning

Azets vurderer kurset til å gi følgende timer med etterutdanning
Regnskapsfører: 2,5 timer i temaet skatte-/avgiftsrett
Revisor: 2,5 timer i temaet skatt

Lær å elske reiseregningen

Dato::
08.feb
Tid:
09:00 - 11:30
Hvor:
-
Informasjon:
Nettkurs