Gratis seminarer

Her kan du lese mer og melde deg på seminaret

 

Dette er oppskriften på suksess - gratis seminar for hotell-, restaurant- og servicenæringen. 

Visma inviterer i samarbeid med Quinyx og KDR til seminar.

Lønn er en av de store kostnadspostene for servicebedrifter – men den ansatte er også bedriftens viktigste ressurs. For å ha kontroll på lønnskostnadene, må vi opptre profesjonelt ovenfor de ansatte. Hvor høy er lønnsprosenten? Hvordan ha gode kontrakter? Hvilke utfordringer kan oppstå med midlertidig ansatte? Nye forskrifter fra skattemyndighetene - utnytter du systemet fullt ut? Har vi et godt system for planlegging av timer?

Dette er bare noen av de viktige temaene vi belyser i seminaret.

Bli med oss på gratis seminar og få oppskriften på suksess for din servicevirksomhet!

Seminaret vil bli avholdt på følgende steder:

  • Bergen - 30. august
  • Trondheim - 14. september
  • Kristiansand - 20. september
  • Stavanger - 21. september

Velkommen til seminar!

Oppskriften på suksess i servicenæringen

Dato::
01.feb
Tid:
10:30 - 13:00
Hvor:
Stavanger
Type:
Seminar

Oppskriften på suksess i servicenæringen

Dato::
14.sep
Tid:
10:30 - 13:00
Hvor:
Trondheim
Type:
Seminar

Oppskriften på suksess i servicenæringen

Dato::
20.sep
Tid:
10:30 - 13:00
Hvor:
Kristiansand
Type:
Seminar

Oppskriften på suksess i servicenæringen

Dato::
30.aug
Tid:
10:30 - 13:00
Hvor:
Bergen
Type:
Seminar

Påmelding til seminarene