Mennesker på forum diskuterer
 
 
 

Økonomisjefforum - Cyberkriminalitet, nye trusler – er du forberedt?

Hvordan møte nye trusselbilder som følge av økt digitalisering?

21. november | Verdal | Trondheim

 

Hvordan møter vi nye trusselbilder som kommer i kjølvannet av økt digitalisering? 

Vi lever i en digital verden som i takt med økt digital avhengighet stiller oss overfor nye trusler og sårbarheter.

Selv en utilsiktet tilfeldig hendelse kan ha alvorlige konsekvenser for din bedrift. Hva da med et avansert målrettet angrep? Er du forberedt?

Etter foredragene avslutter vi forumet med sosialt samvær og et godt måltid. Vi håper flest mulig har anledning til å delta etter det faglige.

Økonomisjefforum har blitt et fast møtested og en viktig arena for nettverksbygging.

Praktisk informasjon

Økonomisjefforum er gratis og avluttes med et måltid. Forumet er på formiddagen i Verdal og på ettermiddagen i Trondheim.

Verdal:
21. november, kl. 09.00-11.30
Sted: Fæby Bryggeri AS, 7654 Verdal

Trondheim
21. november, kl. 14.00-16.00
Sted: E.C Dahls Pub og Kjøkken, 7042 Trondheim

 

Påmelding

Agenda

Cyberkriminalitet, nye trusler – er du forberedt? - Anders Strangstad, senior manager i Deloitte

Anders Strangstad er senior manager i Deloitte. Anders jobber i avdelingen for Cyber Risk i Deloitte, med fokus på helhetlig sikkerhetsarkitektur og at denne integreres i virksomheten. Anders er særs opptatt av samspillet mellom teknologi og mennesker, samt organisasjonskultur og lederskap. Anders har bred ledererfaring og god teknisk innsikt, både fra Forsvaret som tjenesteansvarlig for kommunikasjons- og nettverkstjenester og fra Norsk Hydro hvor han hadde ansvaret for de globale cyber sikkerhetsoperasjonene.

Cybersikkerhet modenhetsanalyse - Anders Riiber, økonomisjef i Enova SF

Enova fikk nylig gjennomført en modenhetsanalyse for cybersikkerhet. Anders vil beskrive bakgrunnen for hvorfor de gjennomførte denne analysen, hvilke funn analysen ga og hvordan disse har blitt håndtert og jobbet med videre. Han vil også si noe om hvilken læring de har gjort og hvilke anbefalinger han vil gi vedrørende cyber sikkerhet.

Har du kontroll på passordene dine? - Jonas Vikan, journalist i Adresseavisen

I serien "Lekkelandet" avslørte Adresseavisen at mer enn 600 000 norske e-postadresser og passordene som hører til dem, er tilgjengelig for hackere. Personer fra alle samfunnslag er rammet og eksponeringen er en trussel mot store selskaper og sikkerhetssektoren, ifølge eksperter.

*Informasjonssikkerhet for persondata og helseopplysninger – Åsmund Ahlmann Nyre, sikkerhetsrådgiver i Helse Midt-Norge IT (Hemit)

Hele Midt-Norge IT (Hemit) drifter og forvalter IKT-infrastruktur og systemer for helseforetakene i midt-Norge. Med helsetjenestens økende avhengighet til IKT, internasjonale leveransekjeder og økt interesse fra nye og avanserte trusselaktører, er informasjonssikkerhet avgjørende for Hemits leveranser. 

Spørsmålsrunde

Anders Strangstad fasiliterer spørsmålsrunde med foredragsholderne.

 

*Åsmund Ahlmann Nyres innlegg vil kun bli holdt i Trondheim.

Påmelding

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. 

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Økonomisjefforum – Cyberkriminalitet, nye trusler – er du forberedt?

Dato:: 21.nov
Tid: 09.00 - 11.30
Hvor: Verdal
Type: Kurs
Model.NoteHeadline: Forum

Økonomisjefforum – Cyberkriminalitet, nye trusler – er du forberedt?

Dato:: 21.nov
Tid: 14.00 - 16.30
Hvor: Trondheim
Type: Kurs
Model.NoteHeadline: Forum

Økonomisjefforum

Økonomisjefforum er et samarbeid mellom Danske Bank, Deloitte og Azets.

Danske_bank_rbg.png    Deloitte_RGB.png    azets_logo_L.png