Se webinaret når du måtte ønske
- bestill tilgang til gjennomførte webinarer 

Webinarene er gratis og åpne for alle. 

Regnskap og økonomistyring

Nye regler for offentlige anskaffelser i 2017

Klikk her for å lese mer
Regelverket for offentlige anskaffelser har stor betydning for både offentlige oppdragsgivere så vel som leverandører til offentlig sektor.

1.1.2017 vil en ny lov og tre nye forskrifter tre i kraft. Her får vi blant annet nye regler om gjennomføring av konkurranser, utvidet mulighet til dialog mellom oppdragsgiver og leverandør, og økt bruk av elektroniske verktøy.

Anne-Marie er advokatfullmektig i Visma Advokater og har 10 års erfaring fra statlig og interkommunal virksomhet. Hun tar oss gjennom de viktigste endringene som trer i kraft fra 1. januar 2017.

Forberedt til årsavslutning?

Klikk her for å lese mer
Når årsskiftet nærmer seg innebærer det for mange at regnskapsåret også nærmer seg slutten. Varelageret må telles opp, avstemmingene må være fullstendig utført, alle låneavtaler må være på plass og signert, åpne poster må være fulgt opp og man har kanskje tap på fordringer?

Bestill opptak av webinaret og få en oversikt over hva du bør huske på.

Slik utarbeider du driftsbudsjettet

Klikk her for å lese mer
Du må faktisk føre regnskap, men det er ingen lov som pålegger deg å sette opp et budsjett. Likevel drar mange bedrifter stor nytte av å bruke budsjettet som et styringsverktøy.

I dette webinaret ser vi nærmere på driftsbudsjettet. Webinaret vil ha en praktisk tilnærming. Vi tar for oss periodisering av poster og innsamling og sammenstilling av budsjettinnspill fra ulike avdelinger i selskapet og andre kilder.

Skatteregler i statsbudsjettet 2017

Klikk her for å lese mer
Den 6. oktober 2016 legger finansminister Siv Jensen frem statsbudsjettet for 2017. Hun vil da foreslå endring i skattereglene for å følge opp skatteforliket fra mai. Det forventes blant annet regler som kan gjelde deg om redusert selskapsskatt og økt utbytteskatt, lempning i formuesskatten og innføring av skatt på finansielle tjenester. Advokat Martin Wikborg fra Visma Advokater har mer enn 25 års erfaring med skatterett. Martin tar deg igjennom de viktigste skatte- og avgiftsendringene steg for steg og forklarer hvordan dette vil påvirke bedriften din.

Likviditetsstyring

Klikk her for å lese mer
Lær mer om likviditetsstyring og hvilken verdi dette har for selskapet ditt. Det viktig å ha oversikt og gjøre tiltak som bedrer likviditeten. Her får du tips til hva som kan gjøres..

Likviditetsstyring i praksis

Klikk her for å lese mer
God likviditet er avgjørende for din bedrifts evne til å betale løpende utgifter, regninger, lønn, skatt og utviklingskostnader. I dette webinaret vil vi presentere konkrete metoder og smarte tips din bedrift kan ta i bruk for å få bedre kontroll på likviditeten. Vi vil se nærmere på hvilke planer og hendelser som kan gi likviditetsmessige utfordringer, og hvilke tiltak som kan igangsettes for å hindre dårlig likviditet.

Styrets rolle og krav til formelle rutiner

Klikk her for å lese mer
Å bli forespurt om deltakelse i et styre er en stor tillitserklæring. Et styreverv kan utvilsomt være både utfordrende og stimulerende, men det snakkes mye om styremedlemmers personlige økonomiske ansvar i disse dager. Vi ser et økende antall saker hvor styret blir holdt ansvarlig for mangelfulle rutiner og sviktende oppfølging av de formelle reglene i aksjeloven som gjelder for drift av aksjeselskap. Her ser du tipsene.

Slik lykkes du med kostnadskutt

Klikk her for å lese mer
Enhver virksomhet bør ha kostnadsutvikling og kostnadsnivå høyt på agendaen. Skjerpet konkurranse, behov for omstilling, prispress og nye aktører bare noen av de mange faktorene som krever at kostnader må kuttes kontinuerlig.

Bestill webinaret her og lær mer om hvordan du kan kutte kostnader på de riktige stedene og skape varige forbedringer i resultatet.

Aksjonærlån - hva bør man tenke gjennom?

Klikk her for å lese mer
Lån mellom aksjeselskap og aksjonær har vært i skatteetatens søkelys de siste årene, og flere har fått omklassifisert lån til utbytte, med tilhørende skatteplikt og tilleggsskatt.

I statsbudsjettet for 2016 fremmet regjeringen forslag om at lån fra aksjeselskap til aksjonær skal anses som skattepliktig som utbytte for aksjonæren.

I dette seminaret vil vi kort gå igjennom reglene for skatteplikt på lån og mellomværende fra aksjeselskap til aksjonær, og peke på forhold man bør være bevisst på fremover

Dette betyr endringene i skattereformen for deg

Klikk her for å lese mer
Du har kanskje fått det med deg allerede: I statsbudsjettet for 2016 er det foreslått å redusere den alminnelige skattesatsen fra 27 % til 25 %. Samtidig er det foreslått å innføre en oppjusteringsfaktor på utbytte, slik at utbytte også i fremtiden vil beskattes på nivå med personbeskatning.

Det at den alminnelige skattesatsen er foreslått redusert til 25 %, vil også medføre at selskaper med skattemessige overskudd bør vurdere tiltak for å få redusert skatten mest mulig for 2015.

Hvordan påvirker dette deg og din bedrift? Bestill opptak av webinaret og lær mer om konsekvensene endringene har.

Lønn og HR

Kravene til ansettelseskontrakter

Klikk her for å lese mer
Som arbeidsgiver er du pålagt å ha skriftlige ansettelseskontrakter med dine ansatte, og det er mange krav til hva ansettelseskontraktene må inneholde. I tillegg til å være noe din virksomhet må ha, vil en god ansettelseskontrakt være et viktig verktøy for å forhindre misforståelser og konflikter med de ansatte. Med de riktige formuleringer vil du også kunne sikre økt fleksibilitet ved behov for endringer i din virksomhet.

I dette webinaret vil vi se nærmere på kravene til ansettelseskontrakter, samt gi tips til hva du som arbeidsgiver bør tenke på. Har du blant annet fått med deg de nye kravene til konkurranseklausuler?

Bestill opptaket her og få med deg kravene som stilles til ansettelseskontrakter.

Det du trenger å vite om personalhåndboken

Klikk her for å lese mer
En god personalhåndbok forenkler og forbedrer styringen av virksomheten. Personalhåndboken er et oppslagsverk der alle bedriftens rettigheter og plikter er samlet. Den skal sikre lik og rettferdig behandling av de ansatte. Faktisk er personalhåndboken et av dine viktigste verktøy for god internkommunikasjon. Både ledere og ansatte sparer verdifull tid og unødvendig frustrasjon. Våre eksperter gir deg alt du trenger å vite om personalhåndboken.

Rekruttering, onboarding og oppfølging i prøvetiden

Klikk her for å lese mer
God rekruttering handler om å finne, tiltrekke seg og ansette de dyktigste medarbeiderne som matcher din bedrifts ønsker og behov. Men hva er egentlig oppskriften på suksess?

Sommerhjelpavtaler

Klikk her for å lese mer
Mange velger å ansette midlertidig ansatte i sommermånedene. Det ikke alle er klar over er at det skal inngås skriftlig avtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av om stillingen er av fast eller midlertidig karakter. Det gjelder ingen unntak fra denne regelen, og det er arbeidsgivers ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale.

I webinaret om sommerhjelpavtaler vil vi ta for oss lovkravene rundt arbeidsavtaler, formkrav, anbefalinger til hva som bør inkluderes i arbeidsavtalen samt regler og rutiner knyttet til rapportering til myndighetene.

Nedbemanning og permitteringer

Klikk her for å lese mer
Få oppskriften som løser flokene!

I enhver virksomhets livssyklus, vil det alltid være svingninger – fra gode til mer utfordrende perioder. Det blir stadig mer krevende å bevege seg i et marked med tøff konkurranse. Hvilke grep kan virksomheten ta i en periode med lavkonjunktur? Det er lett å tenke seg at oppsigelser er den enkleste løsningen. Heldigvis finnes det løsninger som er mer smidige.

Vil du vite mer? Bli med oss på webinar om nedbemanning og permittering!

Avvikling av arbeidsforhold - kravene du bør kunne

Klikk her for å lese mer
Et arbeidsforhold kan avsluttes av to parter; den ansatte selv eller arbeidsgiver. Om du som arbeidsgiver ønsker å avslutte arbeidsforholdet, er det strenge formelle krav til prosess og dokumentasjon som må følges. Vi gir deg en oversikt over hva du bør være obs på.

Oppfølging av sykemeldte

Klikk her for å lese mer
Oppfølging av sykemeldte ansatte er krevende og tar mye tid for ledere og administrasjon i mange virksomheter. Effektiv håndtering av sykefraværsoppfølgingen vil kunne bidra til at sykemeldte ansatte kommer raskere tilbake i arbeid, og dette betyr sparte penger.

Løsninger og verktøy

MyVisma - din økonomiavdeling i skyen

Klikk her for å lese mer
MyVisma er din økonomiavdeling i skyen! MyVisma er en portal hvor Visma Services sine kunder får tilgang til sine tjenester, enten det er innen regnskap, lønn, fakturaflyt eller fakturering på nett. Med MyVisma får man alle applikasjoner samlet på et sted, med ett brukernavn og ett passord.

Visma.net Expense

Klikk her for å lese mer
Å levere reiseregninger har aldri vært enklere! Endelig er vi kvitt kravet til papirkvitteringene, og ved bruk av Visma.Net Expense kan reiseregninger bli enkelt og morsomt.

Visma Approval & Mobile Manager

Klikk her for å lese mer
Hvordan godkjenne reiseregninger og fakturaer fra mobil og nett? Få raskt og enkelt tilgang til fakturaer og reiseregninger på mobil! Ved bruk av Visma Mobile Manager og Visma Approval har du alltid full oversikt og kan godkjenne dokumenter mens du er på farten.

Enklere hverdag med elektronisk dokumentflyt

Klikk her for å lese mer
Elektronisk dokumentflyt er en tjeneste som gir deg muligheten til å få et elektronisk regnskap. Funksjonen inneholder skanning av papirfakturaer, behandling av elektroniske fakturaer og oppsett av attestasjonsrutiner.

Lær mer om hvordan du kan dra nytte av elektronisk dokumentflyt

Gjør det selv med fakturering på nett

Klikk her for å lese mer
Webfakturering er både enkelt og effektivt. Med vår nettbaserte faktureringsløsning trenger du ikke å installere programmer. Du finner alt du trenger i nettløsningen.

Bestill vårt webinar og se hvor enkelt det er.

Full kontroll med rapportering på nett

Klikk her for å lese mer
Vil du ha regnskapet tilgjengelig hvor og når som helst?

Med rapportering på nett får du oversikt over hele den økonomiske situasjonen i virksomheten. Du får tilgang til kundefordringer, leverandørgjeld, mulighet for å huke av for fakturaer som skal legges til betaling, resultat og balanse.

Sett deg inn i mulighetene som ligger i Visma Services Online og se webinaret her

Interesse

Kontakt oss

For tilbud og mer informasjon innen regnskap og lønn

Ring 40 10 40 18

Åpningstider
08:00 - 21:00 mandag-torsdag
08:00 - 16:00 fredag 

eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

 

Kontakt oss

Din lokale regnskapsfører

For deg som ønsker å samarbeide med et lokalt regnskapsbyrå, har vi hele 50 regnskapsbyråer
over hele landet. På samtlige lokalkontorer finner du autoriserte regnskapsførere, lønnskonsulenter og rådgivere innenfor økonomi, lønn og HR.

Kontorer i de største byene finner du her:

En oversikt over alle lokale regnskapskontor finner du her.

 

Visma har 50 regnskapsbyrå rundt om i Norge