Lønnsdagen 2017

for deg som outsourcer lønn til byrå

 

Årets viktigste kurs for deg som outsourcer lønn til byrå

Som arbeidsgiver bør du ha grunnleggende kunnskap om rutiner og regelverk innenfor lønn og HR.

Ansatte kan for eksempel stille vanskelige spørsmål om naturalytelser, reiseregninger og ferie. Da vil det være betryggende at arbeidsgiver har kompetansen og kan gi gode svar. Ikke minst vil du kunne spare både tid og penger.

Bli med Azets og Tormod Johansen på halvdagskurs og få servert det du trenger å vite om lønnsregler og fordeler for dine ansatte. Tormod er en anerkjent rådgiver og erfaren foredragsholder innenfor lønnsfaget.

Lønnsdagen 2017 gir deg kunnskapen du trenger og bidrar til en mer effektiv personaladministrasjon. Dette er kurset for deg som har satt bort lønnen til en regnskapsfører eller er personalansvarlig, attestasjonsansvarlig eller på annet vis jobber med lønn.


Kursinnhold

A-melding

 • Hvorfor rapporterer vi i a-meldingen
 • Hva inneholder en a-melding? 
 • Hvem mottar opplysninger? 
 • Viktigheten av å få inn opplysninger tidsnok 
 • Sammenstillingsoppgaver til ansatte

Firmabiler

 • Generell oversikt over regelverket
 • Hva skal til for at en ansatt skal skattlegges for firmabil?
 • Beskatning for de som har bil bare deler av en måned
 • Må man ha kjørebok for å slippe beskatning?

Naturalytelser

 • Alternativ til lønnsøkning? Kan være gunstig for arbeidsgiver mtp arbeidsgiveravgift, feriepenger, sykepengegrunnlag, osv
 • Eksempler på gunstige naturalytelser
 • Helsetjeneste, trening, utdanning, barnehage, avis, mm.

Mobiltelefoner

 • Når må ansatte skattlegges?
 • Hva må til for å slippe å bli beskattet for en mobiltelefon?
 • Hjemmekontor og mobiltelefon

Reiseutgifter - grunnlag

 • Hva har dine ansatte krav på?
 • Hvilke utgifter kan du dekke skattefritt for ansatte?
 • Herunder avgrensing mellom yrkesutgifter og private utgifter
 • Attestasjon av reiser – hva må du kunne for å attestere en reise?
 • Hva må en reiseregning inneholde?

Ferie

 • Planlegge og avvikle ferie – arbeidsgivers plikter
 • Ansattes plikt til å ta ferie
 • Ansattes rettigheter ift ferie
 • Kjøpe ut ferie?
 • Langtidssykmeldt? Betydning for ferieavvikling

Forskudd på feriepenger

 • Halv skatt i lønn før jul og skattetrekk i feriepenger
 • Kort oversikt over regelverket

Pensjon og forsikring

 • Hvem må opprette pensjonsordning for ansatte?
 • Hvor mye må arbeidsgiver betale?
 • Hvilke forsikringer er pålagt?

Rett på lønn

 • Rett til lønn på bevegelige helligdager
 • Lønn på 1. mai og 17. mai


Forslag til nye regler for 2018

Statsbudsjettet 2018

Nye regler for naturalytelser

Praktisk informasjon

Kurset varer i 3 timer og koster 2.450 kroner.

Dato. sted og tid

Trondheim - 10.11.2017 - påmelding
Tidspunkt: 09.00-12.00. Frokost fra kl. 08.30.
Adresse: Strindfjordvegen 1, 7053 Ranheim

Stavanger - 15.11.2017 - påmelding
Tidspunkt: 09.00-12.00. Frokost fra kl. 08.30.
Adresse: Kanalsletta 2, 4052 Røyneberg

Kristiansand - 17.11.2017 - påmelding
Tidspunkt: 09.00-12.00. Frokost fra kl. 08.30.
Adresse: Dronningens gate 3, 4610 Kristiansand

Ålesund - 22.11.2017 - påmelding
Tidspunkt: 09.00-12.00. Frokost fra kl. 08.30.
Adresse: Høgvollvegen 8, 6018 Ålesund

Bergen - 23.11.2017 - påmelding
Tidspunkt: 09.00-12.00. Frokost fra kl. 08.30.
Adresse: Kanalveien 7, 5068 Bergen

Larvik - 29.11.2017 - påmelding
Tidspunkt: 09.00-12.00. Frokost fra kl. 08.30.
Adresse: Yttersø Businesspark, Elveveien 34, 3269 Larvik

Gjøvik - 01.12.2017 - påmelding
Tidspunkt: 09.00-12.00. Frokost fra kl. 08.30.
Adresse: Bakkegata 14, 2821 Gjøvik

Oslo - 06.12.2017 - påmelding
Tidspunkt: 09.00-12.00. Frokost fra kl. 08.30.
Adresse: Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo

Fredrikstad - 08.12.2017 - påmelding
Tidspunkt: 09.00-12.00. Frokost fra kl. 08.30.
Adresse: Dikeveien 16, 1661 Fredrikstad

 

Kursholder

​Tormod Johansen jobber i Azets som seniorrådgiver innenfor lønn og skatt. Han har lang erfaring fra Visma Software hvor han jobbet som faglig rådgiver og som kurs- og foredragsholder. Han har sin utdannelse fra Skatteetaten hvor han jobbet som skatterevisor. Tormod er et fyrverkeri av en foredragsholder som får lønn og skatt til å bli moro.

 

Lønnsdagen 2017

Dato::
01.des
Tid:
09:00 - 12:00
Hvor:
Gjøvik
Informasjon:
Kurs

Lønnsdagen 2017

Dato::
06.des
Tid:
09:00 - 12:00
Hvor:
Oslo
Informasjon:
Kurs

Lønnsoppdatering kunder

Dato::
08.nov
Tid:
09:00 - 12:00
Hvor:
Tromsø
Informasjon:
Kurs

Lønnsdagen 2017

Dato::
08.des
Tid:
09:00 - 12:00
Hvor:
Fredrikstad
Informasjon:
Kurs

Lønnsdagen 2017

Dato::
10.nov
Tid:
09:00 - 12:00
Hvor:
Trondheim
Informasjon:
Kurs

Lønnsdagen 2017

Dato::
15.nov
Tid:
09:00 - 12:00
Hvor:
Stavanger
Informasjon:
Kurs

Lønnsdagen 2017

Dato::
17.nov
Tid:
09:00 - 12:00
Hvor:
Kristiansand
Informasjon:
Kurs

Lønnsdagen 2017

Dato::
22.nov
Tid:
09:00 - 12:00
Hvor:
Ålesund
Informasjon:
Kurs

Lønnsdagen 2017

Dato::
23.nov
Tid:
09:00 - 12:00
Hvor:
Bergen
Informasjon:
Kurs

Lønnsdagen 2017

Dato::
29.nov
Tid:
09:00 - 12:00
Hvor:
Larvik
Informasjon:
Kurs