Varsling i egen virksomhet - hvordan går man frem?

HR forum med Azets:
Et møtested for alle som brenner for HR og ledelse

 

05.12.2017 HR-forum

Dato::
05.des
Tid:
09.00 - 11.00
Hvor:
Trondheim
Type:
HR Forum
Informasjon:
HR Forum

I juli 2017 ble det innført et nytt kapittel i Arbeidsmiljøloven som påkrever de fleste virksomheter å etablere rutiner for intern varsling. Dette gjelder for samtlige virksomheter som regelmessig sysselsetter 5 ansatte eller flere og hvor forholdene i virksomheten tilsier det. Azets og Magnus Legal inviterer til frokostmøte med konflikthåndtering og varsling som tema. I dette forumet vil vi by på en faglig meny bestående av; 

  • Konflikthåndtering - et HR og ledelsesperspektiv Innlegget vil fokusere på de utfordringer som ofte oppstår i håndteringen av konflikter og varslingssaker med utgangspunkt i reelle caser.
  • Kort om det nye regelverket. Gjennomgang av eksempler på varslingssaker fra rettspraksis.
 

Om foredragsholderne

Organisasjonspsykolog Lasse H. Johansen har bred erfaring med konflikter og håndtering av disse, både innen offentlig og privat sektor. Han har ledet en rekke faktaundersøkelser i større varslingssaker, samt bistått ledere og virksomheter i utarbeidelse av strategier for håndtering av konflikter og utfordrende personalsaker.

Advokat Laila T. Kristjansson har lang erfaring med å bistå bedrifter i arbeidsrettslige spørsmål som ansettelser, restruktureringer, virksomhetsoverdragelser og nedbemanninger. Hun har god prosedyreerfaring innen det arbeidsrettslige området og hun holder jevnlig kurs innen ulike arbeidsrettslige tema.

Praktisk informasjon

Dato: Tirsdag 5. desember

Klokken: 9:00 – 11:00 (frokost serveres fra 8:30 – 8:55)

Sted: Strindfjordvegen 1, 7053 Ranheim

Parkering: Parkering i kjelleren på Coop Extra

Påmelding