Økonomi & organisering av eiendomsprosjekter

Vi holder et gratis seminar med fokusering på finansiering av eiendomsprosjekter. Forumet holdes i samarbeid med DnB og Magnus Legal i Kristiansand den 26. oktober. Velkommen!

 

Program

Finansiering av eiendomsprosjekter, ved bedriftsrådgiver Bente Tandberg Myhrstad og Andreas Eriksen, DNB Bank Kristiansand

Hva tenker banken når det gjelder finansiering av næringseiendom og eiendomsprosjekter? DNBs foredrag vil gjennomgå hva banken som finansinstitusjon legger vekt på ved finansiering og hvilke kriterier som stilles. 

Valg av selskapsform, omdannelser og økonomiske veivalg, ved Bjørn Dag Truchs, Azets Advisory avd. Kristiansand

Truchs har omfattende erfaring fra ledende stillinger i Sørlandets næringsliv, og vil i sitt foredrag se på noen de økonomiske aspektene ved valg og endring av selskapsform. Han vil også kort se på formueskatten og dens effekt for eiendoms-besittere. 

Gjennomgang av case: Restrukturering av eiendomsportefølje, ved advokat Siri H. Egeland

Advokat Siri H. Egeland har arbeidet bredt innenfor rettsområdet fast eiendom, og vil i sitt foredrag se nærmere på to konkrete caser. I den ene casen gjennomgås restrukturering av et eiendomsselskap med tanke på å optimalisere verdier før salg av eiendomsmassen. I den andre casen gjennomgår hun hvordan et generasjonsskifte kan gjennomføres i et eiendomsselskap, hvor man samtidig sikrer arvelater kontroll og inntekter fra selskapet. Foredraget vil gi et raskt innblikk i de instrumentene aksjeloven inneholder, som kan benyttes for å tilrettelegge selskapene optimalt i forhold til planlagte transaksjoner. 

Praktisk informasjon

Seminaret er uforpliktende og gratis, med servering av lunsj.

Dato: 26. oktober 2017
Tid: 11:00-13:00
Sted: Bankloftet, Markensgate 19 (inngang ved DnB), Kristiansand

Påmelding innen 23. oktober 2017

Påmelding

DnB på eiendomsforum
Azets

Eiendomsforum Kristiansand

Dato:: 26.okt
Tid: 11.00 - 13.00
Hvor: Kristiansand
Type: Seminar
Model.NoteHeadline: EiendomsForum