Offentlige virkemidler i utvikling av kommunen

Bli med oss på eiendomsforum 25. oktober i Sandnes.

 

Eiendomsforum Stavanger

Dato::
25.okt
Tid:
08:00 - 10:00
Hvor:
Sandnes
Type:
Eiendomsforum
Informasjon:
EiendomsForum

Hvilke prosesser og virkemidler har det offentlige i forbindelse med utvikling av kommunen?
Hvordan kan kommunen få dekket sine behov gjennom samarbeid med utbygger?

Program

Bjørn Totland, plansjef i Sandnes kommune

Samfunnet endrer seg raskt og omfattende. For å styre utviklingen kreves både god samfunnsforståelse og kunnskap om relevante verktøy
og metoder. Kommuneplanen, områdeplaner, sentrumsplaner og reguleringsplaner er slike verktøy. Plansjefen i Sandnes kommune vil dra
gjennom de prosesser og virkemidler det offentlige har i forbindelse med utviklingen av kommunen, samt hvilke rammebetingelser utbyggerne må
forholde seg til.

Rita Karin Sele, leder for boligtjenesten i Sandnes kommune

Sandnes kommune har behov for flere boliger for vanskeligstilte. Rita Karin Sele er leder for boligtjenesten i Sandnes kommune og gir oss et
innblikk i de utfordringer kommunen står overfor. Kommunen ønsker deretter å be om innspill til hvordan behovet eventuelt kan avhjelpes.
Må kommunen legge restriksjoner og stille krav i kommuneplanen om at denne type boliger skal inn i reguleringsplaner, eller kan private aktører
bistå uten slik tvang?

Vi håper du deltar i debatten!

Praktisk informasjon

Seminaret er uforpliktende og gratis, med servering av lunsj.
Dato: 25. oktober 2017
Tid: 08.00–10.00
Sted: Rogaland brann og redning hovedstasjon, brannstasjonveien 2, 4312 Sandnes

Påmelding innen 23. oktober

Påmelding

Azets