top banner image
 
 
 

EiendomsForum

Vi ønsker velkommen til et spennende og annerledes EiendomsForum med fokus på klima og hvordan dette påvirker eiendom. 

EiendomsForum | webinar | 3. desember 2020 kl. 10.00 - 11.30

 

Velkommen til EiendomsForum

Klimaendringene gir mer nedbør. Nedbøren er mer uforutsigbar enn tidligere, og ofte kommer store nedbørsmengder på kort tid. Det skaper utfordringer med vann. Vi lar oss inspirere av Oslo kommunes offensive planer. Samtidig skal vi se på hvordan eiendomsbransjen med sirkulære leveransemodeller kan bidra til å løse klimautfordringene. Dagsaktuelle og spennende tema - meld deg på i dag!

Agenda

Blå og grønne løsninger – for nåtidens og fremtidens bygg

Bent Braskerud er sjefsingeniør i Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten. Hans hovedbeskjeftigelse er å klimatilpasse byen. I praksis er det å få den til å skinne i blått og grønt i solskinn, og å være trygg når det bøtter ned.

Braskerud har ofte en praktisk tilnærming til problemene, og har selv jobbet med testing av både grønne tak og regnbed på egen eiendom. Erfaringer fra andre europeiske land blir prøvd ut i praksis i Oslo. Kommunen har en offensiv kommuneplan for å gjøre vannet til en ressurs. Dette gjenspeiles i krav til nybygg. Mange kommuner ser til Oslos måte å forme bygg og utenomhusplaner for den nye framtida. Foredraget vil inkludere disse temaene.


Sirkulær økonomi i eiendomsbransjen er lønnsomt! Og bærekraftig!
ved Camilla Louise Bjerkli, direktør for bærekraft BEWI ASA og Oskar Aalde, rådgiver bærekraft i Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til bærekraftig vekst for norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse. Langsiktig konkurransekraft i lys av vår tids store samfunnsutfordringer - og da særlig klimautfordringene - forutsetter at eiendomsaktørene har en strategisk tilnærming til klima og miljø.

BEWI et et godt eksempel på hvordan forpliktelsen til bærekraft er integrert i hele bedriftens verdikjede, fra produksjon av råvarer og sluttvarer, til resirkulering av brukte produkter.

I samtale med Harald Ratchje, leder av region Midt-Norge i Azets, skal Bjerkli og Aalde gi praktiske eksempler på lønnsomme, bærekraftige modeller for eiendomsbransjen.

Praktisk informasjon

Webinaret er uforpliktende og gratis. 

Dato: 3. desember 2020
Tid: 10.00 - 11.30
Sted: Digitalt webinar via Teams

Påmelding

MELD DEG PÅ EIENDOMSFORUM HER

Påmeldingen håndteres av Magnus Legal

 

EiendomsForum

Dato:: 03.des
Tid:: 10.00 - 11.30
Hvor: Webinar
Type: EiendomsForum
Model.NoteHeadline: EiendomsForum