High five - back to work
 
 
 

Back to work

Tema for dagen opptar oss alle og er «back to work». Kort fortalt har vi samlet en rekke eksperter som gir deg praktiske råd, tips og motivasjon for å mestre en hektisk arbeidshverdag.

| Seminar | 24. august 2018 | LARVIK |

påmelding

 

Velkommen til Back to Work!

"Back to work" er som tittelen sier - et seminar med fokus på å komme tilbake i jobb og hvordan man håndterer menneskene som skal levere på kundeforventninger, oppnå gode resultater og håndtere omstillinger og endringer.

Vi gir deg konkrete tips om hvordan man skal håndtere ledelsesprosessen og hvordan man håndterer menneskene som står i dette. Kompetansen som er samlet på dette frokostseminaret er unikt; en organisasjonspsykolog, en lege, en idrettsstjerne, en klovn og en arbeidsinkluderingsbedrift! Derfor kan vi trygt si at du får riktig faglig påfyll - i mengder! Se detaljert beskrivelse av foredragsholdere og foredrag lenger ned på siden.

Dette kan du ikke gå glipp av - bli inspirert, bli opplyst, bli motivert med oss 24. august i Larvik. 

Målgruppe

Du som er opptatt av at de ansatte skal ha det så bra som mulig på jobb. 

Praktisk informasjon

Tid: 08.00-11.30.
Registreringen og frokost starter kl. 08.00. Foredragene starter presis kl. 08.30, så vær tidlig ute.
Dato: 24. august 2018
Sted: iFokus, Elveveien 36, i verdens første treningssenter for mental trening

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
NB! Det er begrenset plasser, så her er det førstemann til mølla.

Detaljert agenda finner du her.

PÅMELDING

Benedicte Lysnes og Janne Dickinson

Jobbkonsulenter i iFokus Arbeidsinkludering AS

Kommunikasjon i team

I samarbeid med andre - hender det at du blir frustrert over andres væremåte og kommunikasjon? Vi gir deg innblikk i en måte å forstå kommunikasjonsutfordringer på - og tips til hva du kan gjøre annerledes. 

Les mer om Benedicte og Janne
Benedicte og Janne er jobbkonsulenter i iFokus Arbeidsinkludering AS og har gjennom de siste årene skaffet seg solid erfaring med kommunikasjon i team gjennom mange prosesser i team og avdeligner. 

Lasse Horndal Johansen

Organisasjonspsykolog i Azets

Endringsledelse i 2020 - and beyond

Økende grad av digitalisering med tilhørende automatisering av arbeidsoppgaver stiller høye krav til virksomhetens evne til omstilling. Få bransjer vil stå uberørt de kommende år når "big data", kunstig intelligens, tingenes internett og robotisering for alvor gjør seg gjeldende i norsk næringsliv. Hvordan kan man tenke ledelse, HR og organisasjonsdesign i møte med et arbeidsliv som vil bestå av både mennesker og maskiner?

I dette seminaret setter vi fokus på hvilke ferdigheter som vil være nødvendig både som leder, HR-ressurs og medarbeider i den kommende "nye" industrielle revolusjon - når endring og omstilling vil være en kontinuerlig prosess og lederrollen vil måtte defineres på nytt.

Les mer om Lasse

Lasse jobber til daglig som rådgiver i Azets. Han er organisasjonspsykolog og har lang erfaring både med lederutvikling innen tematikk som endringsledelse, konflikthåndtering, kommunikasjon, relasjonsledelse og ledelsesutvikling, både i private og offentlige virksomheter.

Andreas Bjørang

Lege og daglig leder i E2 Helse AS

Den helsefremmende arbeidsplassen

Gjennom sin erfaring med pasienter og arbeid ute i forskjellige bedrifter forteller Andreas Bjørkang om hvordan man ved å ha en helsefremmende arbeidsplass kan øke trivsel, produktivitet og bidra til lavere sykefravær. Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. I praksis handler dette om at ledere og ansatte sammen finner frem til hva dette betyr for dem. Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og lønnsomme bedrifter. For den enkelte betyr en helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte helseplager. Fornøyde folk yter mer! 

Les mer om Andreas

Andreas Bjørang er lege og daglig leder i E2 Helse AS. Han har spesiell interesse for å grave litt hos pasientene sine, og å finne bakenforliggende årsaker til deres utfordringer og adferd. Ved siden av jobb holder han på med spesialisering innen arbeidsmedisin. 

Wilmer og Anja Hammerseng-Edin

Fearless Mind

Hva er frykt, hvordan styrer den oss og hvordan ta kontrollen tilbake?

Fearless handler ikke om fraværet av frykt, men evnen til å håndtere den når den dukker opp, slik at vi unngår begrensninger i livet. Du vil lære deg konkrete verktøy du kan ta i bruk for å leve livet du drømmer om og utvikle ditt Fearless Mind!

Anja tar med seg klovnen Wilmer, som jobber med å gi barn mestringsfølelse, og han vil garantert prøve å lære deg noe helt nytt denne dagen, slik at du kan få en sterkere hjerne.

Les mer om Anja
Anja er lagleder og idèskaper. Startet Fearless i 2008. Bakgrunn: Håndballspiller, lærerutdannet og NLP practitioner. 

Påmelding

Ja, jeg aksepterer at Azets, e2, Fearless Mind og iFokus behandler mine opplysninger som beskrevet her og at Azets sender relevant informasjon basert på mine interesser.

Et samarbeid mellom

Back to work

Dato:: 24.aug
Tid: 08.30 - 11.30
Hvor: Larvik
Model.NoteHeadline: Seminar