Hotellspesialist

Azets i Sandnes er det eneste regnskapsbyrået i Norge som har spesialisert seg på hotell- og restaurantbransjen. Dette er viktig når du skal vurdere regnskapsførsel for hotell- og restaurantvirksomheten din.

Flere av våre medarbeidere har jobbet i hotellbransjen. Vi eliminerer tidkrevende manuelle arbeidsprosesser og feilkilder ved systematisk bruk av teknologi ved at alle data fra ditt hotellsystem hentes elektronisk over til regnskapet. 

Fagområde hotell og restaurant har mange særegenheter. VI holder oss fortløpende oppdatert om både bransjen og regnskap som fagområde. 

For kundene våre vektlegger vi formaliserte rutiner og prosesser. Arbeidsoppgaver og fremdrift defineres ned til minste detalj for å sikre en tilfredsstillende prosess. Vi bruker en rekke maler for å få best mulig kvalitet på arbeidet som utføres.

Gjennom et velfungerende filoverføringssystem kan vi motta alle data fra hotellsystemer elektronisk inn i regnskapssystemet vårt. Vi kan også levere fakturaer fra dine leverandører direkte på web, som dere som kunde så kan godkjenne på en enkel måte. Tilgang på hverandres systemer gir kort vei mellom oppdrag og gjennomføring.

Som kunde får dere regnskapsfører som må:

  • vite hva som er viktig for din type virksomhet
  • være oppdatert på ny teknologi slik at tidsbruken blir mest mulig effektiv

Du får:

  • enkle, tydelige regnskapsoppgaver som krever minst mulig av tiden din
  • et avstemt og lett tilgjengelig regnskap, til enhver tid
  • en overgang til ny regnskapsfører som ikke krever ekstraarbeid for deg som kunde – vi har egne kontaktpersoner hos alle hotellsystemleverandørene
  • en kjent kostnadsramme
"Vår faste kontakt hos Azets har god kompetanse, er effektiv og har alltid presis overlevering"
Arve Giske, Daglig leder, Hegnar Hotell AS

Ta kontakt, så hjelper vi deg videre

Ring oss på 40 10 40 18  eller fyll ut skjemaet under.

Åpningstider: fra kl. 08:00 til 16:00 på alle hverdager.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.