Ta grep og betal mindre skatt

Skattesatsene endres og nye regler kan gjøre at du må ta ulike grep i den inneværende regnskapsåret. Vi kan hjelpe til med å se hva som kan lønne i forhold til håndtering av utbytte og andre plasseringer.

Noen tiltak som er verdt å se nærmere på:

  • Ta ut utbytte
  • Gjør investeringer som kan kostnadsføres 
  • Realiser fastrentelån
  • Mest mulig avskrivninger
  • Realiser tap i verdipapirfond

 Tiltak utbytte

Kontakt våre eksperter

Ring 40 10 40 18

Åpningstider hverdager:
kl 8.00 - 21.00 mandag-torsdag
kl 8.00 - 16.00 fredag 

eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Send kontaktskjema