Velkommen til Azets. Etter salget fra Visma, heter vi nå Azets. Vi er fortsatt den ledende leverandøren av regnskaps- og lønnstjenester i Norden. Ikke det du var ute etter? Besøk visma.no for programvare fra Visma.

Ta grep og betal mindre skatt

Skattesatsene endres og nye regler kan gjøre at du må ta ulike grep i den inneværende regnskapsåret. Vi kan hjelpe til med å se hva som kan lønne i forhold til håndtering av utbytte og andre plasseringer.

Noen tiltak som er verdt å se nærmere på:

  • Ta ut utbytte
  • Gjør investeringer som kan kostnadsføres 
  • Realiser fastrentelån
  • Mest mulig avskrivninger
  • Realiser tap i verdipapirfond

 Tiltak utbytte

Kontakt oss

 

Send kontaktskjema