Skatteplanlegging

Unngå å betale for mye skatt. Noen av grepene du kan gjøre for skatteåret 2015.

Få hjelp av en ekspert

 

Ta grep og betal mindre skatt

Skattesatsene endres og nye regler kan gjøre at du må ta ulike grep i den inneværende regnskapsåret. Vi kan hjelpe til med å se hva som kan lønne i forhold til håndtering av utbytte og andre plasseringer.

Noen tiltak som er verdt å se nærmere på:

  • Ta ut utbytte
  • Gjør investeringer som kan kostnadsføres 
  • Realiser fastrentelån
  • Mest mulig avskrivninger
  • Realiser tap i verdipapirfond

 Tiltak utbytte

Ja, jeg aksepterer at Azets behandler mine opplysninger som beskrevet her og at Azets sender relevant informasjon basert på mine interesser.

Kontakt våre eksperter

Ring 40 10 40 18

Åpningstider hverdager:
kl 8.00 - 19.00 mandag-torsdag
kl 8.00 - 16.00 fredag 

eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Send kontaktskjema