MVA-representant Norge
 
 
 

MVA-representant i Norge

Fakturering og MVA-regnskap gjennom en aktør med lang erfaring på området.

Få en mva-representant

 

Selg via MVA-representant i Norge

Utenlandske bedrifter som selger varer eller tjenester som er pålagt moms i Norge, er ansvarlige for merverdiavgift. De må være registrert i momsregistret og føre et MVA-regnskap. Selv om virksomheten din ikke har noen forretningssted i Norge, kan du overlate det administrative til en mva-representant. Azets er MVA-representant for en mengde internasjonale selskaper og en av de største aktørene i det norske markedet. 

Tjenester MVA-representant

 • Registrering i MVA-registeret
 • Håndtering bilag
 • Anleggsmidler
 • MVA-breregning og rapportering
 • Rapportering til offentlige myndigheter
 • Finansielle rapporter på alle nivåer

Tjenester MVA-representant

 • Håndtering bilag
 • Anleggsmidler
 • MVA-breregning og rapportering
 • Rapportering til offentlige myndigheter
 • Finansielle rapporter på alle nivåer

MVA-representant

Norske MVA-regler

De norske momsreglene angir at MVA skal rapporteres i perioden da fakturering skjer, og ikke når kundene dine betaler eller når du betaler leverandørene.

Vår MVA-representasjon er basert på rutiner som styres av norsk lov og momsregulering. Vi rapporterer MVA på forfallsdato, og overfører penger til myndighetene direkte fra bankkontoen din. Sammen er vi ansvarlige for at merverdiavgift blir beregnet og betalt. Som sikkerhet for dette ansvaret må en bankgaranti eller bankinnskudd utstedes.

Håndteringen i Norge er generelt den samme som i andre europeiske land. Men da Norge ikke er et EU-medlem, er vi ikke regulert av EUs forskrifter.

VAT

Merverdiavgift i Norge

MVA betales ved all salg av varer og tjenester, unntatt de som er spesifikt unntatt. Utenlandske bedrifter som starter opp virksomhet i Norge må beregne og betale MVA på samme måte som norske bedrifter.

Azets bistår med sin ekspertise uavhengig av type virksomhet og registrering i Norge.

Kontakt våre eksperter

- for tilbud og mer informasjon kan du ringe 40 10 40 18  eller sende inn skjemaet under.  

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag - fredag

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.