Management for hire - økonomi og finans

Bruk Azets kompetanse innen regnskap og økonomi. Lei en leder for kortere eller lengre sikt.

Ta kontakt for tilbud

 
Enten selskapet har på forhånd definert sine utfordringer og trenger vår hjelp til å løse dem eller de trenger noen som finner forbedringspotensiale, får du hjelp fra våre rådgivere. Management for hire  - vi evner å arbeide selvstendig, få nødvendig innsikt og kommunisere potensialet for forbedring og effektivisering til våre kunder.

Gode resultater med innleid kompetanse fra Azets

Azets bistår selskapers ledelse som en generell rådgiver eller med operativ bistand. Vi har en erfaringsbakgrunn, kultur og kompetanse som gjør at vi raskt er operative i våre kunders virksomheter.

Få hjelp til:

  • Identifisere forbedringer
  • Prosjektledelse 
  • Strømlinjeforme økonomiprosesser
  • Bistå som leder av økonomiavdelinger
  • Controlleroppgaver

Kontakt våre eksperter

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Åpningstider hverdager: 

08:00 - 19:00 mandag-torsdag
08:00 - 16:00 fredag  

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer.

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her, og at jeg når som helst kan redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.