Slik bør det gjøres:

Likviditetsstyring på riktig måte