EDI

Effektiv elektronisk handel.

Kontakt oss for løsninger

 
 
 

EDI-løsningene knytter deg mer effektivt sammen med dine forretningspartnere. Uavhengig av forretningssystem kan vi enkelt og raskt sørge for at varekatalog, ordre, bekreftelse, faktura og pakkseddel utveksles elektronisk mellom ditt system og dine forretningspartneres.

EDI-løsningen gir:

  • Raskere håndtering av ordre
  • Redusert administrasjon
  • Økt kvalitet på ordre- og varehåndteringen
  • Raskere leveranser og betaling

Det skjer store endringer i hvordan bedrifter handler med hverandre. Kravene om lavere administrasjonskostnader presser fram behovet for mer effektive rutiner. Med EDI fra Azets kan du være med på utviklingen innen den elektroniske handelen i bedriftsmarkedet.

EDI i praksis

Med EDI flyter alle meldingene mellom leverandører og kunder elektronisk, etter definerte og avtalebestemte kriterier. Når en kunde bestiller en vare sørger EDI for at informasjonen gjøres om til et standardisert format, slik at meldingen går direkte inn i leverandørens system. Hvis leverandøren skulle ønske å se på bestillingen før ordren bekreftes, kan det gjøres med et tastetrykk.

Systemet kan også automatisk generere en ordrebekreftelse, som så sendes tilbake til kundens systemer via EDI. Alt dette skjer i løpet av sekunder. Når varen er levert, sendes det automatisk en faktura fra leverandøren, rett inn i kundens økonomisystem for videre behandling. Og når fakturaen er godkjent og betalingen er utført, går det en melding tilbake om at ordren er oppgjort.

EHF- ny infrastruktur for ehandel

Nå er det slutt på å bruke mye tid på konsulenter for å koble seg opp mot elektroniske handelspartnere. EHF er en løsning for automatisk implementering mot handelspartnere. Infrastrukturen gjelder også for ordre, ordrebekreftelse og varekatalog. EDI-teamet i Azets  har som første aksesspunkt i Norge satt i produksjon elektroniske ordre og ordrebekreftelser gjennom den nye EHF standarden.EHF-Standarden er basert på PEPPOL (Pan-European Public Procurement OnLine) som er den første tvers igjennom internasjonale standarden som vil dekke elektronisk handel på tvers av landegrensene.

Les vårt blogginnlegg om EHF

 

Difi har produsert en film som forklarer mer rundt EHF. Lær mer av filmen:

 

EHF en avgjørende faktor for utrulling

"En sterk standard som EHF er en avgjørende faktor for utrulling i bred skala. Azets tilfredsstiller på en svært god måte Ortomedic sine krav til en outsourcing partner og kompetanseleverandør." Arvid Tjomsland, Business Controller Ortomedic.

 

En norsk våtromssuksess

"Vi er små, men vi måles hele tiden mot de store. Det stilles store krav til oss og vi må konstant yte god service. Derfor er vi avhengig av gode leverandører og gode løsninger som gjør at vi, selv om vi er få, kan levere like effektivt og presist som de store" Marit Olafsen i Litex.

Ja, jeg aksepterer at Azets behandler mine opplysninger som beskrevet her og at Azets sender relevant informasjon basert på mine interesser.

Kontakt våre eksperter

Ring 40 10 40 18

Åpningstider hverdager:
kl 8.00 - 19.00 mandag-torsdag
kl 8.00 - 16.00 fredag 

eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Send kontaktskjema