Azets nettsider bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeroppevelse på våre nettsider. Besøk vår side om personvern og informasjonskapsler for mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du slår dem av.
OK

Klar for årsregnskapet?

Her får du tre gode råd for å løse oppgaven best mulig innen fristen.
 
 

Slik unngår du stress med årsregnskapet

Årsregnskapet kan være omfattende og tidkrevende for små og mellomstore bedrifter og nyopprettede virksomheter. Hvilke er de vanligste feilene? Og hvordan kan du unngå dem? Her er tipsene som hjelper deg til å holde fristen.

Årsregnskapet kan være en krevende øvelse. Det endelig regnskapet skal gi en fullstendig oversikt over selskapets inntekter og kostnader, og er et offentlig dokument.

Derfor er det viktig å ha gode rutiner for bilagshåndtering og bokføring gjennom hele året, slik at du gjør det enklest mulig for deg selv når årsoppgjør og selvangivelse skal leveres.

Du kommer langt med et godt system for å ta deg av alle bilag fortløpende, og god oversikt over alle innleveringsfrister. Men de fleste som har arbeidet med et årsoppgjør, vet at oppgaver som går ut over rutinearbeidet også kan skape mye hodebry.

Periodisering byr på utfordringer

– Jeg opplever at de fleste feilene oppstår i forbindelse med periodisering, og der hvor det må gjøres skjønnsmessige vurderinger, sier Stein Morten Minstemann Søberg Olsen, fagsjef i Azets, og autorisert regnskapsfører.

– Dette gjelder ofte kostnader som har påløpt, men som ikke er betalt ved årets slutt, eller inntekter for arbeid som er utført, men ikke fakturert ennå, for eksempel fordi arbeidet ikke er fullført. De fleste feilene ligger nok i å få ført inntekter og kostnader på riktig periode, forteller han.

Klikk her for å lese mer om hvordan Azets kan hjelpe deg med årsregnskapet ditt

Kan få store konsekvenser

Ulike type feil i årsregnskapet kan by på store utfordringer i ettertid.

– Konsekvensene kan for eksempel bli at du betaler for mye i skatt. Eller hvis du betaler for lite i skatt, og blir tatt for det i kontroll i ettertid, vil du mest sannsynlig få straffeskatt, sier Morten.

Regnskapet brukes gjerne som underlag for å ta informerte avgjørelser i bedriften.

– Hvis det er vesentlige feil i regnskapet, så kan du ende opp med å ta beslutninger på vegne av virksomheten på feil grunnlag, og slik pådra deg kostnader som ikke burde vært der, sier Morten.

I tillegg kan andre brukere av regnskapet ta beslutninger på grunnlag av tallene, som de kanskje ikke ville tatt dersom regnskapet hadde vært korrekt. Hvis disse taper penger på grunn av en slik beslutning, kan det medføre erstatningsansvar for styret.

Det å skulle rette opp feil i ettertid, medfører som regel store kostnader. Disse kommer både i form av egen tid, og i ekstra kostnader til revisor eller regnskapsfører. Så hvordan bør du best strukturere arbeidet med årsoppgjøret? Her får du tre gode råd:

1. Sørg for god bilagshåndtering

Håndter bilagene løpende hele året gjennom. For å slippe ekstra stress rundt årsoppgjøret, bør du sørge for å ha innarbeidet gode rutiner for bilagshåndtering og regnskapsfrister. Da gjør du det enklest for deg selv når årsoppgjøret skal innleveres.

Ikke utsett å rydde i papirene til rett før fristen. Med full oversikt til enhver tid, vil det være mye lettere for deg å hente ut de relevante tallene når du trenger dem. Husk at alle relevante bilag kan gi fradrag, og dermed lavere skatt. Derfor er det mye å tape på rot i systemet.

Disse tallene og vurderingene må du inkludere:

 • Varelager
 • Kasse
 • Kilometerstand
 • Kundefordringer
 • Bilag
 • Gjeld til selskapet
 • Eierforhold
 • Innberetningspliktige ytelser


Husk at selve årsregnskapet skal inneholde:

 • Resultatregnskap
 • Balanse
 • Noteopplysninger
 • Oppstilling av endringer i egenkapitalen

For større selskap (ikke krav for mindre virksomheter):

 • Kontantstrømoppstilling 
 • Morselskap: selskapsregnskap og konsernregnskap 

2. Vær framtidsrettet

Benytt deg av de mulighetene som allerede foreligger for moderne regnskapsføring. Etter en regelendring i 2014, kan du nå gjøre alt digitalt. Dermed kan du benytte deg av systemer som gjør det langt enklere enn tidligere å håndtere bilag og holde oversikten.

Gode, digitale løsninger er lett tilgjengelige. Azets Work ligger i nettskyen, hvilket betyr at du ikke engang trenger å laste ned ny programvare. Logg deg på, så har du tilgang til alt.

Du kan for eksempel sette bort hele bilagshåndteringen, slik at alle fakturaer sendes direkte til Azets postmottak. Her blir de skannet, og digitale versjoner legges rett inn i det nettbaserte systemet ditt.

Bilag kan du godkjenne via PC/Mac, mobil eller nettbrett, så lenge du har nettilgang. Du får full oversikt over alle bilag, og det holder å klikke én gang på de fakturaene du vil godkjenne for betaling.

Dermed trenger du heller ikke å sende papirer til regnskapsføreren din, ettersom regnskapsføreren har tilgang via et område for sikker deling av dokumenter. Slik reduserer du også faren for ekstra regninger fra regnskapsfører på grunn av rot i papirene.

Azets Work gir deg muligheten til å hente rapporter akkurat når du trenger det. Du kan for eksempel se på resultat, balanse, saldobalanse, kundefordringer og leverandørgjeld. Rapportene kan også tilpasses periode, termin og år.

3. Skaff avlastning hvis du trenger det

Hvis du setter ut regnskapet ditt, kan du frigjøre tid og ressurser internt. Velg riktig løsning, så vet du også at du får den hjelpen du trenger med årsregnskapet ditt.

Det kan være krevende å holde seg faglig oppdatert på regnskap og regelendringer til enhver tid, så sørg for å outsource til noen som kan gi deg gode råd i forbindelse med årsregnskapet. Regnskapsføreren bør kunne være din nærmeste økonomiske rådgiver.

 

Bli oppringt  

 

eller ring 40 10 40 18 

Åpningstider: 
mandag - torsdag kl. 8.00 - 19.00
fredag 8.00 - 16.00

Hos Azets kan du få hjelp med regnskapet, enten du velger å sette ut deler av det, eller hele. Du får råd og veiledning fra erfarne rådgivere med solid kompetanse innen de fleste bransjer. De er alltid oppdatert på lover og regler.

Med full oversikt og god kontroll på tallene hele året gjennom, samt gode støttespillere i ryggen, kan du redusere mye av stresset som kanskje ellers ville dukket opp når det nærmer seg tid for årsregnskap.

Klikk her for å lese mer om hvordan Azets kan hjelpe deg med årsregnskapet ditt