top banner image
 
 
 

Årsregnskap frist - Alt du trenger å vite om årsregnskap

Hva skal årsregnskapet inneholde? Hvilke frister for årsregnskapet gjelder? Få full oversikt over gjeldende regler og unngå de vanligste feilene.

 

Slik unngår du stress med årsregnskapet

- Enkelt forklart skal årsregnskapet opplyse om den økonomiske situasjonen i virksomheten, sier fagsjef og autorisert regnskapsfører Morten Olsen i Azets.

Han jobber til daglig med å hjelpe norske bedrifter med blant annet å lage årsregnskap, og er ærlig på at dette kan være en krevende øvelse for mange av kundene.

- Det viktigste du kan gjøre er å ha gode rutiner for bilagshåndtering og bokføring gjennom hele året. Det gjør det enklere når årsregnskapet skal utarbeides, sier Olsen.

- Ikke utsett papirarbeidet til rett før fristen - det kan du tape penger på. Alle relevante bilag kan gi fradrag, og dermed lavere skatt, sier han videre.

Få hjelp til årsregnskap av ekspertene i Azets

Årsregnskap frist og krav

Fristen for å utarbeide årsregnskap er 30. juni, da det skal behandles av generalforsamlingen. Én måned senere, 31. juli, faller fristen for innlevering.

Dette må årsregnskapet inneholde:

 • Resultatregnskap
 • Balanse
 • Noteopplysninger
 • Kontantstrømoppstilling

Disse tallene og vurderingene må inkluderes:

 • Varelager
 • Kasse
 • Kilometerstand
 • Kundefordringer
 • Bilag
 • Gjeld til selskapet
 • Eierforhold
 • Innberetningspliktige ytelser

Fra 1. januar 2018 (med virkning fra regnskapsåret 2017) er små virksomheter, også små aksjeselskap, unntatt fra plikten til å utarbeide årsberetning. Dersom det er usikkerhet om fortsatt drift skal dette opplyses i note.

Feil i årsregnskapet kan bli veldig dyrt

Feil i årsregnskapet kan føre til store og unødvendige kostnader.

- Konsekvenser ved feil i årsregnskapet kan eksempelvis bli at du betaler for mye eller lite i skatt. Betaler du for lite skatt og blir tatt for det, får du trolig straffeskatt, sier Olsen.

Dessuten kan beslutninger bli gjort på sviktende grunnlag, siden årsregnskapet ofte brukes som underlag for å ta informerte avgjørelser.

Styret kan faktisk få erstatningsansvar dersom andre brukere av årsregnskapet tar beslutninger som fører til tap - med virksomhetens feilaktige årsregnskap som grunnlag.

Feilretting stjeler mye tid og medfører som regel store kostnader til revisor og regnskapsfører. Dette er verdifull tid som heller bør brukes på å øke inntjeningen.  

- Mitt stalltips er derfor å sørge for god kontroll og gode rutiner for bilagshåndtering og bokføring. Ta i bruk gode, digitale løsninger som hjelper deg å holde oversikten. Du kan også sette bort hele bilagshåndteringen om du vil, sier Olsen.

- Bruk tiden på det du er best på

I mange tilfeller kan det være lønnsomt å sette ut regnskapet for å frigjøre tid og ressurser til kjernevirksomheten.

- Det kan være krevende å holde seg faglig oppdatert på regnskap og eventuelle regelendringer som stadig kommer. Vi er et stort fagmiljø som gjerne bidrar i større eller mindre grad - helt tilpasset ditt behov. Vi jobber med dette alle dager gjennom hele året, og kan avlaste deg og din virksomhet slik at dere får brukt tiden på det dere er best på, sier Olsen.

Få hjelp av regnskapsekspertene i Azets og hold årsregnskapets frist

Årsregnskap er en oversikt over selskapets inntekter og kostnader på et overordnet nivå, og er et dokument som foreligger i Brønnøysund for alle bedrifter som er pliktet til å levere dette. Sammen med årsberetning er årsregnskap en del av årsoppgjøret. Alle regnskapspliktige må levere årsregnskap med noter og årsberetning etter reglene i Regnskapsloven til Brønnøysundregistrene. Årsregnskapets frist er 31. juli og skal leveres elektronisk via Altinn.no. Årsregnskapet er offentlig og tilgjengelig for hvem som helst.
 

Meld deg på nyhetsbrev i dag

Få siste nytt innen regnskap, lønn og HR servert direkte til deg. Godt å ta med seg inn i en travel hverdag.

Hos Azets kan du få hjelp med regnskapet, enten du velger å sette ut deler av det, eller hele. Du får råd og veiledning fra erfarne rådgivere med solid kompetanse innen de fleste bransjer. De er alltid oppdatert på lover og regler.

Med full oversikt og god kontroll på tallene hele året gjennom, samt gode støttespillere i ryggen, kan du redusere mye av stresset som kanskje ellers ville dukket opp når det nærmer seg tid for årsregnskap.

Klikk her for å lese mer om hvordan Azets kan hjelpe deg med årsregnskapet ditt

Bli oppringt  

 

eller ring 40 10 40 18 

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag-fredag