Regnskap for TINE-melkebønder

TINE Rådgiving og Azets (tidl. Visma Services Norge) samarbeider om regnskapstjenesten AgroSmart. Vi gir deg neste generasjons regnskapsføring – kombinert med profesjonell økonomisk oppfølging av regnskapet.

Kom i gang nå  

 

En hverdag med mindre administrasjon

Med Agrosmart får du varsling av inngående fakturaer rett på din smarttelefon, som du enkelt kan kontrollere, godkjenne og betale. Se mer på hvordan du kan få en enklere hverdag.

Oppdatert regnskap

Gjennom regnskapstjenestene hos Azets får du et oppdatert regnskap gjennom hele året som gir deg muligheten til å følge gårdens økonomiske utvikling til enhver tid. Her kan du sammen med din TINE-rådgiver gå gjennom viktige nøkkeltall og se hvordan produksjonen påvirker det økonomiske resultatet. Resultat, budsjett, likviditet, analyser, prognoser – ja, mulighetene er mange.

Din lokale TINE-rådgiver

Med TINE Mjølkonomi får du enda mer ut av Agrosmart. Her kan du, gjennom løpende nøkkeltall som forklarer hvordan du presterer, se hvor skoen trykker. Du kan gå i dybden og se nøkkeltallets utvikling og du kan velge egne referansegrupper og sammenligne drifta med andre gårder.

Priser og løsninger

Vi strømlinjeformer regnskapsprosessene med gode digitale løsninger. Dette betyr at du får et oppdatert og kostnadseffektivt regnskap hvor du slipper å håndtere noen av fakturaene før du godkjenner dem på nett. Det oppdaterte regnskapet gir et grunnlag for at TINEs rådgivere kan gi de beste rådene for din virksomhet enten du er en mindre eller større gårdbruker, har tilleggsnæringer eller ikke.

Priser regnskap

  • Fra kr 799 per måned får du et oppdatert regnskap
  • Kom enkelt i gang med kun systemetablering på kr 2.000
  • Fra prisen baserer seg på 20 innkjøpsbilag per måned

Løpende oppdatert regnskap gir deg mulighet til å ha full oversikt over økonomisk resultat og utvikling. Ta styringen styringen over den økonomiske utviklingen inkludert likviditet og foretakets bidrag til privatforbruk.

TINE-rådgivere støtter deg på både produksjon og drift, årlig budsjettering og forslag til årsavslutninger. Rådgiverne har grunnlaget for å gi rådene som støtter de økonomiske valgene du står overfor i driften.

Priser rådgivning

  • Alltid oppdatert - kr 741 pr. mnd. 
  • Bedre styring - kr 1.075 pr. mnd.
  • Full kontroll - kr 2.207 pr. mnd.

Får alt på ett brett

 

"For meg handler det om å få knyttet alle løse tråder sammen og utnytte dataene mest mulig effektivt."
- Ole Tom Stokkeland, TINE-bonde.

 

Les mer hva han sier om Agrosmart

Ring oss 40 10 40 18 

Åpningstider hverdager:
mandag - torsdag kl. 8.00 - 21.00
fredag kl. 8.00 - 16.00

Kom enkelt i gang

Vi guider deg igjennom hele oppstarten. Alle nødvendige avklaringer og forberedelser går gjennom kundesenteret til Azets. Prosessen fullføres av regnskapsteamet, som involverer din økonomirådgiver i TINE Rådgiving ved avklaringer med behovene på rådgivning. 

Oppdragsavtalen med Azets og TINE Rådgiving signerer du elektronisk. Digitalisering av dine bilag og løpende regnskapsføring starter fra avtalt tidspunkt, tidligst 1. januar 2017. Økonomisk oppfølging i TINE starter også fra avtalt tidspunkt, tidligst medio april etter at regnskapet for første kvartal 2017 er klart.

Vi vil selvfølgelig hjelpe deg med å avslutte og overføre regnskapstall fra tidligere løsning.

Kontakt oss

Kom i gang - kontakt oss i dag

Ja, jeg aksepterer at Azets behandler mine opplysninger som beskrevet her og at Azets sender relevant informasjon basert på mine interesser.