Tiltakspakker hjelp til oversikt
 
 
 

Støtte­ordninger og tiltakspakker

Tiltak som hjelper på økonomien - Azets presenterer løpende de tiltakene som gjelder og hjelper deg med å gi rådene som kan styrke bedriften, både på kort og lang sikt.

Det handler om å ta vare på likviditeten og ha penger til å betale løpende kostnader. 

 

 

Støtteordninger for bedrifter og arbeidstakere i forbindelse med koronasituasjonen

** oppdatert 08.02.2022 kl. 16:00

På denne nettsiden legger vi inn oppdaterte hjelpepakker og støtteordninger slik at du kan holde deg oppdatert når endringer inntreffer.

Vi samler sammen informasjon fra ulike kilder som er nyttig for bedrifter å få med seg.

Vi forklarer også hvordan Azets kan bidra med å få effektuert tiltakene i bedriften din.

Lønn & HR - vedtatt

MVA & Skatt - vedtatt

MVA/Skatt - under behandling

Andre relevante områder

Andre relevante områder - under behandling

Få en total oversikt over økonomien

Det gjelder å bruke mulighetene man har for å bedre likviditeten og få kontroll på situasjonen. Utfordringene Korona gir næringlivet vil vare i lang tid, uavhengig av hvordan utvikling av smitten er og blir. 

Det er derfor ekstra viktig at man har kontroll på likviditeten, og gjør det enkelt å få en løpende oversikt. Azets hjelper bedrifter med å få en bedre oversikt over økonomien.

Her lister vi opp det Azets kan hjelpe bedrifter med.

  • Bruk av eksisterende likviditet

Azets kan hjelpe til med å få en oversikt på hvordan din likviditet ser ut sånn at du vet hva du har til rådighet. 

  • Inndrivelse av utestående

Azets kan hjelpe deg med å lag en oversikt over det utestående

  • Etablering av kassekreditt 

En kassekreditt kan være fordelaktig når forskjellige offentlige avgifter forfaller. Videre må du huske at når hjulene kommer igang igjen, kan det ta noen måneder før penger kommer inn i selskapet igjen. 

  • Reduksjon av kostnader

Azets kan hjelpe til med å få en oversikt over din virksomhets kostnader. Det kan være at noen kostnader kan kuttes midlertidig, eller utsettes til et senere tidspunkt. 

  • Lage et likviditetsbudsjett

Et viktig parameter for å styre godt i løpet av den kommende perioden er å ha en oppdatert oversikt over bedriftens økonomi og likviditet. 

Azets kan hjelpe til med å lage et drifts- og likviditetsbudsjetter som begge tar høyde for lavere aktivitet i en periode og inntar ulike støtteordninger. 

Kontakt våre eksperter

Azets hjelper mange kunder med å identifisere og gjennomføre tiltak som kundene kan dra nytte av.

For mer informasjon kan du ringe 40 10 40 18  eller sende inn skjemaet under.  

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.