Få kontroll på din personlige økonomi

 

 

Følg oss på Facebook og få smarte sparetips     

Dårlige økonomiske avgjørelser kan få alvorlige konsekvenser senere i livet. Derfor ønsker vi å bidra til at unge skal gjøre de rette valgene. Gjennom kurset “Økonomi for unge” får elever i 10. klasse på ungdomsskole og elever i 1. trinn på videregående skole grunnleggende kunnskap om og forståelse for økonomi. Vårt mål er at kursdeltakerne skal stå bedre rustet til å få en god økonomisk fremtid! Vi reiser ut til din skole og holder kurset i klasserommet. Kurset har en varighet på to timer. 

Dette er noe av det vi ser nærmere på:

  • Kort om inntekter og kostnader
  • Hva skjer når du ikke betaler regninger?
  • Bankkort - slik fungerer det
  • Hva er renter?
  • Låne penger
  • Hvorfor skal du spare penger? 

Søk om kurs her

Et utvalg av skolene Azets Youngonomics har besøkt

Personlig økonomi er noe unge trenger å lære

Azets Youngonomics besøkte Lierbyen skole for å bidra inn i prosjektet «å sette bo». Presentasjonen fra kursholderen gikk gjennom sentrale problemstillinger som var relevante for prosjektet. 

Klikk her for å lese mer
Personlig økonomi er noe som ungdommer trenger å lære, det kommer ikke av seg selv. Mange sentrale begreper ble tatt opp på en enkel og forståelig måte. Det var gode forklaringer på ulike typer lån, hvorfor noen har høy rente og hva man bør tenke på før man skaffer seg lån. Ikke minst kom dere med gode og praktiske tips på hvordan man kan spare. Elevene syntes at det var morsomt når dere avsluttet med Kahoot.
Ulrika Englund, lærer ved Lierbyen skole

Besøk fra næringslivet ga mersmak

SESAM-klassene ved St.Olav skole i Sarpsborg fikk besøk av Azets Youngonomics rett før jul. Elevene syntes det var stas å få besøk fra næringslivet og at kurset var veldig interessant. 

Klikk her for å lese mer

De lærte mye nytt og forstod at det er nå de må begynne å planlegge og tenke på ting som BSU-konto. Kurset inneholder den delen av økonomifaget som er viktig og relevant for ungdommen, og som ikke står skrevet i læreboka. Jeg ønsker meg et slikt foredrag hvert år til enda flere elever.

Tusen takk for at dere kom.

Cristina Casalins Mendij, lærer ved St.Olav skole i Sarpsborg

Ivrige elever på Harestua ønsker sunnere holdninger

Azets Youngonomics holdt kurs for tre klasser ved Harestua skole på Hadeland. Det ble vist stort engasjement i timene, elevene hadde flere gode spørsmål og viktige problemstillinger ble diskutert. 

Klikk her for å lese mer

Elevene ønsket en innføring i personlig økonomi for:
• Å lære å ikke bruke opp alle pengene sine første uka
• Å få sunnere holdninger til privatøkonomi før man starter voksenlivet
• Å slippe å starte voksenlivet med dårlig økonomi

Etter kurset var samtlige elever enige om at de aldri skulle ta opp forbrukslån og at de må begynne å spare.

Her er Oslo-ungdommenes beste økonomitips

Hvordan kan vi få ungdommen til å bruke penger mer fornuftig? Dette var et av teamene vi diskuterte med elevene ved Nordseter Skole i Oslo. Det fremkom noen gode forslag.

Klikk her for å lese mer

Oda: – Jeg savner en app som kan hjelpe oss med å holde kontroll på inntekter og utgifter. Nettbanken er stress å logge seg på.

Andrea: – Jeg tror det hjelper med mer økonomi på skolen, slik vi har hatt nå.

Hennie: – Enig, jeg ble inspirert i dag til å bli flinkere med min privatøkonomi.

Lars: – Bevissthet rundt hva man bruker penger på. Pappa har lært meg litt om dette. Konfirmasjonspengene satte jeg rett inn på BSU-konto.

Vellykket kurs på Forandringshuset

Forandringshuset Grønland er et kultur- og aktivitetshus for barn og unge i Oslo. Flere av ungdommene ønsket et kurs om personlig økonomi og Azets Youngonomics ble derfor kontaktet.

Klikk her for å lese mer

Det var et hyggelig besøk hvor viktige temaer som skatt, jobbsøking og motivasjon knyttet til sparing ble diskutert. Etter kurset avsluttet vi med en Kahoot. 

– Bruker mest penger på mat

Azets startet i høst konseptet Azets Youngonomics. Vi ser et behov for at unge mennesker så tidlig som mulig utvikler et sunt forhold til økonomi. Dette ønsker vi å bidra til ved å tilby kurs i personlig økonomi. En av skolene vi har besøkt er Nordseter ungdomsskole. For å bli bedre kjent med de unges forbruk og forhold til økonomi stilte vi dem noen spørsmål. 

Les svarene her