"Tidligere tok det gjerne ti dager før de etterspurte rapportene fra regnskapsbyrået var på plass. Nå har vi rapporter og tall tilgjengelige i systemene våre, til enhver tid.”

Harald Berger, adminstrerende direktør i Bølgen & Moimesta logo

"Det er utfordrende å følge med på alt av regelverk, rapporteringskrav o.l. i forbindelse med regnskap og lønn. Det er derfor til veldig stor hjelp å ha Azets å lene seg på. Vi er veldig godt fornøyd. Toppscore fra oss!"

Lars Erik Istad, konsernregnskapssjef i Mesta AS"God dialog mellom revisor og regnskapsfører er viktig. Den er etablert, og sett fruktene av. Ingen anmerkning etter to bokettersyn."

Frode Karlsen, Vika Eiendomsforvaltning AS

"Rapportene jeg får gir akkurat den informasjonen jeg har bruk for, både til styring av driften og som presentasjoner for andre."

Anne Berit Bratsberg, Shell Myrlandsvingen AS


Logo EC Dahls

"Azets gir oss fagkompetanse og eksperthjelp. I tillegg får vi tilgang til gode tekniske løsninger. Som gode støttespillere bidrar de også med god oppfølging, hjelp til å standardisere rutiner og gir oss god dokumentasjon. Azets er også controllerfunksjonen for vårt selskap."

Erik Norgård, Daglig leder i E.C. Dahls Bryggeri AS


"For meg er det viktig at de som jobber med eiendommene, forstår helheten av virksomheten. "

Espen Norman Hoel, Eiendomsinvestor AS