Corona blodprøve tiltak i bedrifter mot coronasmitte
 
 
 

Informasjon om tiltak under coronakrisen

På denne siden kan du lese om Azets sine tiltak internt i bedriften i forhold til motarbeidelse av coronaviruset og hvilken informasjon vi deler med våre følgere og kunder.

 

Oppdatert liste over tiltak og aktiviteter utført av Azets for å minimere risikoen forbundet med coronaviruset.

**Oppdatert: 15.05 2020

I Azets følger vi nøye med på utviklingen knyttet til utbruddet og spredningen av corona-viruset (COVID-19). Som en stor virksomhet, har vi et ansvar for å beskytte våre kunder, ansatte, interessenter og samfunnet for øvrig. 

Vi gjør alt i vår makt for å forhindre ytterligere spredning av viruset, og vi følger med på de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene med spesielt fokus på tiltak og hjelpepakker som kan hjelpe våre kunder.

Azets har tatt følgende grep:

Standardisering av prosesser og rutiner

Våre arbeidsprosesser og rutiner er standardiserte. Dette gjør at teamene våre kan jobbe effektivt på tvers av kunder, samtidig som de er mindre avhengige av enkeltpersoner. Vi har alltid tilgang til solid sikkerhetskopi, og muligheten til å bruke ressurser på tvers av organisasjonen når det er nødvendig.

Kriseteam på konsernivå

Vi har opprettet et fullt operativt kriseteam som jobber på tvers av Azets. Teamet på konsernnivå består av vår administrerende direktør, CITO, CHRO, CMO og Head of Risk and Compliance. Dette er for å være helt sikker på at vi kontinuerlig og systematisk overvåker virkningen av koronaviruset i vår region. Vi er klare til å iverksette nødvendige tiltak umiddelbart og justere prioriteringene våre deretter. Akkurat nå ser vi ikke noen større innvirkning på våre evner til å levere våre tjenester og kundesupport som avtalt.

Hjemmekontor

Azets følger lokale regler for gradvis gjenåpning av våre kontorer. Det vil si at noen av våre kontorer nå er åpnet igjen, mens andre fortsatt har hjemmekontor. På de kontorer vi har åpnet er det opprettet smittevernledere og regler som skal følges for å hindre smitte.

Reiserestriksjoner

Azets har innført midlertidige restriksjoner på forretningsreiser for våre ansatte. Alle flyreiser, både innenlands og utenlands, må unngås. Alle ansatte som har besøkt definerte risikoområder må holde seg hjemme på ubestemt tid. Dette gjelder også ansatte som har nære familiemedlemmer som har oppholdt seg i risikoområder.

Kriseplan

Azets har forberedt en grundig kriseplan og satt satt ned en intern komité som jobber spesifikt med forhold knyttet til coronaviruset. Ledelsen i selskapet har trent på å takle disse situasjonene. En eventuell eskalering av situasjonen vil bli håndtert effektivt, og nødvendige tiltak vil bli iverksatt.

Forretningskontinuitetsplan

Azets har utarbeidet en grundig Business Continuity Plan, og vi har aktivert et internt utvalg som jobber spesifikt med coronavirus. Ledergruppen har fått god opplæring i slike situasjoner. En opptrappet situasjon vil bli håndtert effektivt, og eventuelle nødvendige tiltak vil bli iverksatt.

 

Denne artikkelen vil bli kontinuerlig oppdatert. Dersom du har flere spørsmål eller kommentarer, er du selvsagt hjertelig velkommen til å kontakte oss: kundesenter.no@azets.com