top banner image
 
 
 

Utenlandske arbeidstakere

Et norsk firma som ønsker å ansette eller leie inn arbeidskraft fra utlandet har en rekke formaliteter å forholde seg til.  Det lønner seg å gjøre alt riktig.

Kontakt oss
 

Husk arbeidsavtale

Arbeidsavtale er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet. I Norge er det et krav etter arbeidsmiljøloven § 14-5 at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale ved ethvert ansettelsesforhold.

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare.

 

Håndtering av skatt

Arbeidsgiver må også trekke skatt i henhold til arbeidstakers skattekort, og det må betales arbeidsgiveravgift i Norge med mindre arbeidstakeren er fritatt for norsk trygd. Har arbeidstaker fritak for norsk trygd kan det også oppstå arbeidsgiverplikter i arbeidstakers hjemland.

Lønnen må også rapporteres i a-meldingen, noe som skal gjøres hver måned.

Skatt

Innleie av arbeidskraft fra utenlandsfirma

Velger du å leie du inn arbeidskraft fra et utenlandsk firma (bemanningsbyrå eller annet selskap) er det flere forhold å ta hensyn til.

Du må ha:

  • Vikarbyrådirektivet
  • Avtalen med bemanningsforetaket
  • Konkurranseklausuler for vikarer
  • Solidaransvarsregler
Leie av utenlandsk arbeidskraft
    
    

Hva kan Azets bistå deg med?

Azets har rådgivere og advokater som kan hjelpe deg slik at alle forpliktelser oppfylles. Våre rådgivere har god erfaring med internasjonale arbeidsforhold. 

For tilbud og mer informasjon innen lønn og HR

Ring 40 10 40 18 

eller send inn skjema under.

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag-fredag

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.