Utenlandske arbeidstakere

Et norsk firma som ønsker å ansette eller leie inn arbeidskraft fra utlandet har en rekke formaliteter å forholde seg til.  Det lønner seg å gjøre alt riktig.

Kontakt oss
 

Konsekvensene av å gjøre feil kan være store ved ansettelse av utenlandske arbeidstakere

Det er lett å trå feil, noe som kan medføre både kostnader for arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette kan unngås ved å gjøre ting korrekt til å begynne med.

Det er flere ting du må være oppmerksom på når du ansetter en utlending for å jobb i ditt firma:

  • Har vedkommende gyldig oppholdsgrunnlag?
  • Arbeidsavtale
  • Håndtering av skatt og arbeidsgiveravgift
  • Forsikring

Husk arbeidsavtale

Arbeidsavtale er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet. I Norge er det et krav etter arbeidsmiljøloven § 14-5 at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale ved ethvert ansettelsesforhold.

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare.

 

Håndtering av skatt

Arbeidsgiver må også trekke skatt i henhold til arbeidstakers skattekort, og det må betales arbeidsgiveravgift i Norge med mindre arbeidstakeren er fritatt for norsk trygd. Har arbeidstaker fritak for norsk trygd kan det også oppstå arbeidsgiverplikter i arbeidstakers hjemland.

Lønnen må også rapporteres i a-meldingen, noe som skal gjøres hver måned.

Skatt

Innleie av arbeidskraft fra utenlandsfirma

Velger du å leie du inn arbeidskraft fra et utenlandsk firma (bemanningsbyrå eller annet selskap) er det flere forhold å ta hensyn til.

Du må ha:

  • Vikarbyrådirektivet
  • Avtalen med bemanningsforetaket
  • Konkurranseklausuler for vikarer
  • Solidaransvarsregler
Leie av utenlandsk arbeidskraft
    
    

Hva kan Azets bistå deg med?

Azets har rådgivere og advokater som kan hjelpe deg slik at alle forpliktelser oppfylles. Våre rådgivere har god erfaring med internasjonale arbeidsforhold. 

Ja, jeg aksepterer at Azets behandler mine opplysninger som beskrevet her og at Azets sender relevant informasjon basert på mine interesser.

Kontakt våre eksperter

Ring 40 10 40 18

Åpningstider hverdager:
kl 8.00 - 19.00 mandag-torsdag
kl 8.00 - 16.00 fredag 

eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Send kontaktskjema