Spar penger på effektiv oppfølging av sykemeldte

Oppfølging av sykemeldte ansatte tar tid og koster penger. Effektiv håndtering av sykefraværsoppfølgingen bidrar til at sykemeldte ansatte kommer raskere tilbake i arbeid. Det betyr sparte penger for din bedrift. Lovgiver har gitt klare føringer for hvordan arbeidsgiver skal følge opp den sykemeldte. Målet er å finne løsninger som får sykemeldte raskt tilbake i arbeid, og som hindrer unødig langt sykefravær.

Hva er lovkravene bygget på?

 • Rask og tett oppfølging av sykemeldte
 • Korte frister
 • Ansvar på arbeidsgiver, herunder krav om en god del aktivitet fra arbeidsgivers side
 • Medvirkningsplikt for den sykemeldte
 • Sanksjoner for alle parter dersom lovkravene ikke oppfylles
 • Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær
    
    
    
Tidstyv

La Azets ta seg av en av tidstyvene i din hverdag:

 • Bistand ved utfylling og innsending av skjemaer til NAV
 • Sjekklister med synliggjøring av lovpålagte frister
 • Innsending av refusjonskrav til NAV
 • Oppfølging av refusjonskrav
 • Kurs i praktisk håndtering av lovpålagt oppfølging av sykemeldte

Kontakt våre eksperter

Ring 40 10 40 18

Åpningstider hverdager:
kl 8.00 - 21.00 mandag-torsdag
kl 8.00 - 16.00 fredag 

eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Send kontaktskjema