Oppfølging av sykemeldte

Vi hjelper deg med lovpålagt oppfølging av sykemeldte.

Få hjelp til oppfølging av sykemeldte

 

Spar penger på effektiv oppfølging av sykemeldte

Oppfølging av sykemeldte ansatte tar tid og koster penger. Effektiv håndtering av sykefraværsoppfølgingen bidrar til at sykemeldte ansatte kommer raskere tilbake i arbeid -det betyr sparte penger for din bedrift. Lovgiver har gitt klare føringer for hvordan arbeidsgiver skal følge opp den sykemeldte. Målet er å finne løsninger som får sykemeldte raskt tilbake i arbeid, og som hindrer unødig langt sykefravær.

Hva er lovkravene bygget på?

 • Rask og tett oppfølging av sykemeldte
 • Korte frister
 • Ansvar på arbeidsgiver, herunder krav om en god del aktivitet fra arbeidsgivers side
 • Medvirkningsplikt for den sykemeldte
 • Sanksjoner for alle parter dersom lovkravene ikke oppfylles
 • Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær
    
    
    
Tidstyv

La Azets ta seg av en av tidstyvene i din hverdag:

 • Bistand ved utfylling og innsending av skjemaer til NAV
 • Sjekklister med synliggjøring av lovpålagte frister
 • Innsending av refusjonskrav til NAV
 • Oppfølging av refusjonskrav
 • Kurs i praktisk håndtering av lovpålagt oppfølging av sykemeldte

Nettkurs om retten på sykepenger

På dette nettkurset går vi gjennom forutsetningene for å motta sykepenger og hvilke plikter du som arbeidsgiver har til å påse at det ikke kreves sykepenger på feil grunnlag.

Vi holder regelmessig nettkurs om forskjellige temaer. 

Meld din interesse for å få invitasjoner til fremtidige nettkurs

Kontakt våre eksperter

- for tilbud og mer informasjon innen lønn og HR kan du ringe 40 10 40 18 eller sende inn skjema under.

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 19:00 mandag-torsdag og kl. 08:00 - 16:00 fredag

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer.

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her, og at jeg når som helst kan redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.