Oppfølging av sykemeldte

Vi hjelper deg med lovpålagt oppfølging av sykemeldte.

Få hjelp til oppfølging av sykemeldte

 
 
 

Spar penger på effektiv oppfølging av sykemeldte

Oppfølging av sykemeldte ansatte tar tid og koster penger. Effektiv håndtering av sykefraværsoppfølgingen bidrar til at sykemeldte ansatte kommer raskere tilbake i arbeid. Det betyr sparte penger for din bedrift. Lovgiver har gitt klare føringer for hvordan arbeidsgiver skal følge opp den sykemeldte. Målet er å finne løsninger som får sykemeldte raskt tilbake i arbeid, og som hindrer unødig langt sykefravær.

Hva er lovkravene bygget på?

 • Rask og tett oppfølging av sykemeldte
 • Korte frister
 • Ansvar på arbeidsgiver, herunder krav om en god del aktivitet fra arbeidsgivers side
 • Medvirkningsplikt for den sykemeldte
 • Sanksjoner for alle parter dersom lovkravene ikke oppfylles
 • Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær
    
    
    
Tidstyv

La Azets ta seg av en av tidstyvene i din hverdag:

 • Bistand ved utfylling og innsending av skjemaer til NAV
 • Sjekklister med synliggjøring av lovpålagte frister
 • Innsending av refusjonskrav til NAV
 • Oppfølging av refusjonskrav
 • Kurs i praktisk håndtering av lovpålagt oppfølging av sykemeldte
Medarbeidersuksess

Nettkurs for deg som er opptatt av sykefraværsoppfølging

På dette kurset lærer du reglene rundt sykefravær og  hvordan du på best mulig måte kan følge opp dine sykemeldte ansatte. 

Les mer og meld deg på nettkurset 

Ja, jeg aksepterer at Azets behandler mine opplysninger som beskrevet her og at Azets sender relevant informasjon basert på mine interesser.

Kontakt våre eksperter

Ring 40 10 40 18

Åpningstider hverdager:
kl 8.00 - 19.00 mandag-torsdag
kl 8.00 - 16.00 fredag 

eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Send kontaktskjema