Velkommen til Azets. Etter salget fra Visma, heter vi nå Azets. Vi er fortsatt den ledende leverandøren av regnskaps- og lønnstjenester i Norden. Ikke det du var ute etter? Besøk visma.no for programvare fra Visma.

Spar penger på effektiv oppfølging av sykemeldte

Oppfølging av sykemeldte ansatte tar tid og koster penger. Effektiv håndtering av sykefraværsoppfølgingen bidrar til at sykemeldte ansatte kommer raskere tilbake i arbeid. Det betyr sparte penger for din bedrift. Lovgiver har gitt klare føringer for hvordan arbeidsgiver skal følge opp den sykemeldte. Målet er å finne løsninger som får sykemeldte raskt tilbake i arbeid, og som hindrer unødig langt sykefravær.

Hva er lovkravene bygget på?

 • Rask og tett oppfølging av sykemeldte
 • Korte frister
 • Ansvar på arbeidsgiver, herunder krav om en god del aktivitet fra arbeidsgivers side
 • Medvirkningsplikt for den sykemeldte
 • Sanksjoner for alle parter dersom lovkravene ikke oppfylles
 • Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær
    
    
    
Tidstyv

La Visma ta seg av en av tidstyvene i din hverdag:

 • Bistand ved utfylling og innsending av skjemaer til NAV
 • Sjekklister med synliggjøring av lovpålagte frister
 • Innsending av refusjonskrav til NAV
 • Oppfølging av refusjonskrav
 • Kurs i praktisk håndtering av lovpålagt oppfølging av sykemeldte

Bli oppringt  

 

eller ring 40 10 40 18

 

Åpningstider: 
mandag - torsdag kl. 8.00 - 21.00
fredag 8.00 - 17.00

Kontakt oss

 

Send kontaktskjema